ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพป.ลย.1 ครั้งที่ 3/2563 วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563

โพสต์23 มี.ค. 2563 20:40โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 24 มี.ค. 2563 21:22 ]
    ด้วย  สพป.ลย.1 มีกำหนดการจัดประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา 
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด สพป.ลย.1  ครั้งที่ 3/2563 
ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เริ่มเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยทำการถ่ายทอดสดผ่านทางระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.ลย.1
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
    หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมฯ ดังกล่าว ขอให้ทุกท่าน ตอบแบบสอบถามผ่านระบบ Google From ดังลิงค์ด้านล่างนี้ด้วยคะ เพื่อกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย.1 จะนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาระบบการประชุมฯ ในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทางลิ้ง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGWP7dM3txS7C1js_G6uvDt9JCm5cx2FKHGmGP3hQhsb6Blw/viewform

รับชมถ่ายถอดสด Youtube >> loei1online

การประชุมผู้บริหารการศึกษา /สถานศึกษา/ผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วยและศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 1 คั้งที่ 3/2563 >>>https://bit.ly/2Udvw0L>>https://photos.app.goo.gl/UotL1c7GNZvmZrwP7

ผลแบบประเมินความพึงพอใจการประชุมผู้บริหารการศึกษา /สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม /หน่วย และศึกษานิเทศก์ ผ่านทางระบบ Video Conference
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
23 มี.ค. 2563 20:40
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
23 มี.ค. 2563 20:40
Comments