ประชุมทางไกล แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับชั้นมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์22 มิ.ย. 2563 19:03โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2563 19:09 ]

ขอเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล video conference "แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับชั้นมัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน" ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป
🖥 ช่องทางรับชมถ่ายทอดสด
Comments