อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

โพสต์6 พ.ค. 2563 07:40โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2563 02:08 ]
เชิญครู ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากร ตลอดจนผู้สนใจร่วมรับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (COVID-19)
ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference
  • เปิดลงทะเบียนอบรม วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ http://www.dlthailand.com/covid-19
  • ทำแบบทดสอบ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ http://www.dlthailand.com/covid-19-test
*ผู้รับการอบรมไม่ต้องลงทะเบียนเข้าอบรม  และสามารถลงทะเบียนทำแบบทดสอบได้เลย หลังการอบรม 
*เริ่มเปิดให้ทำแบบทดสอบ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ http://www.dlthailand.com/covid-19-test
*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ eMail : dl@obec.moe.go.th

รับชมถ่ายทอดสด/ย้อนหลัง 

เอกสาร​ประกอบ​การประชุม​ ครูและผู้บริหาร​โรงเรียน​ วัน​ที่​ 7​ พฤษภาคม​ 2563 gg.gg/iqh9j

Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
6 พ.ค. 2563 22:27
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
6 พ.ค. 2563 22:27
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
6 พ.ค. 2563 22:28
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
6 พ.ค. 2563 22:28
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
6 พ.ค. 2563 22:28
Comments