การอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2563 ประชุมวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 น. ผ่านระบบ Video Conference

โพสต์25 มิ.ย. 2563 23:26โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2563 23:23 ]
การอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2563 ประชุมวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 น.  ผ่านระบบ Video Conference


  • ภาคเช้า
  • ภาคบ่าย


Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
30 มิ.ย. 2563 08:51
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
30 มิ.ย. 2563 08:51
Comments