ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง เพื่อการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. ในสังกัด สพฐ.

โพสต์7 เม.ย. 2563 19:33โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 7 เม.ย. 2563 20:13 ]
 
 


Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
7 เม.ย. 2563 19:40
Comments