การประชุมทางไกล "ชี้แจงแนวนโยบายการขับเคลื่อนของกระทรวงศึกษาธิการ 3 ประเด็นหลักฯ" วันที่ 19 ธันวาคม 2562

โพสต์18 ธ.ค. 2562 20:24โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2563 00:07 ]

การประชุมทางไกล "ชี้แจงแนวนโยบายการขับเคลื่อนของกระทรวงศึกษาธิการ 3 ประเด็นหลักฯ" วันที่ 19 ธันวาคม 2562

  1. การรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  2. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
  3. การช่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
     

  


Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
18 ธ.ค. 2562 20:28
Comments