การประชุมทางไกล video conference "การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง"

โพสต์21 มิ.ย. 2563 23:41โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 21 มิ.ย. 2563 23:41 ]

Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
22 มิ.ย. 2563 02:21
ć
นายจักรกริช อาจแก้ว,
22 มิ.ย. 2563 02:21
ć
นายจักรกริช อาจแก้ว,
22 มิ.ย. 2563 02:21
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
22 มิ.ย. 2563 02:22
Comments