ประชุมทางไกล "ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล" วันพฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม 2562

โพสต์11 ธ.ค. 2562 19:59โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2563 00:01 ]

Comments