ประชุมทางไกลซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น.

โพสต์31 พ.ค. 2563 19:55โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2563 02:16 ]
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
1 มิ.ย. 2563 00:49
ć
นายจักรกริช อาจแก้ว,
1 มิ.ย. 2563 00:49
ć
นายจักรกริช อาจแก้ว,
1 มิ.ย. 2563 00:50
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
1 มิ.ย. 2563 00:50
ą
นายจักรกริช อาจแก้ว,
1 มิ.ย. 2563 00:06
Comments