พุธเช้า ข่าวสพฐ. และการประชุมทางไกล ระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ลย.1 กับ สพฐ.


วันที่ 17 มกราคม 2563 การประชุมอบรมการใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร

โพสต์16 ม.ค. 2563 20:14โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 19 ม.ค. 2563 22:46 ]

วันที่ 17 มกราคม 2563 การประชุมอบรมการใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร

ถ่ายทอดสดประชุมทางไกล Page Facebook  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=179908713126191&id=1842597526029852ระบบคลังข้อมูล และฐานข้อมูลสารสนเทศ Big Data https://ds.moe.go.th/static/edc.html

โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลบุคลากร สำหรับ โรงเรียน(PSC) และ สพท.(PAC) gg.gg/edsdc-webโปรแกรม/คู่มือ PAC (สำหรับ สพท.)รายงานปัญหาการใช้งาน โปรแกรม PSC และ PAC

http://gg.gg/pac-psc

หรือ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeY3XnUXBPt5itZmmPxGW_KLzfUYykDB8lKDTvlEvC-lAMxJQ/viewform

หรือ

รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 2/2563 ประจำวันพุธที่ 15 มกราคม 2563

โพสต์16 ม.ค. 2563 20:10โดยนายจักรกริช อาจแก้ว

รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 2/2563 ประจำวันพุธที่ 15 มกราคม 2563


ประชุมทางไกล "การชี้แจงสร้างความเข้าใจและมอบนโยบายงานการศึกษาเอกชน"

โพสต์8 ม.ค. 2563 23:14โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2563 23:16 ]


รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 50/2562 ประจำวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562

โพสต์24 ธ.ค. 2562 18:49โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 24 ธ.ค. 2562 19:06 ]

รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 50/2562 ประจำวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562


  


การประชุมทางไกล "ชี้แจงแนวนโยบายการขับเคลื่อนของกระทรวงศึกษาธิการ 3 ประเด็นหลักฯ" วันที่ 19 ธันวาคม 56

โพสต์18 ธ.ค. 2562 20:24โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2562 21:13 ]

การประชุมทางไกล "ชี้แจงแนวนโยบายการขับเคลื่อนของกระทรวงศึกษาธิการ 3 ประเด็นหลักฯ" วันที่ 19 ธันวาคม 56

  1. การรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  2. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
  3. การช่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
     

  


รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 49/2562 ประจำวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562

โพสต์17 ธ.ค. 2562 19:10โดยนายจักรกริช อาจแก้ว

รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 49/2562 ประจำวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562

     

     


รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 47/2562 ประจำวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562

โพสต์4 ธ.ค. 2562 00:02โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 4 ธ.ค. 2562 00:02 โดย ITEC สพป.ลย1 สพป.ลย1 ]

รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 47/2562 ประจำวันพุธที่ 4 ธันวาคม 25621-10 of 19