การประชุมทางไกล ระหว่าง สพฐ. - เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา


รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 19/2563 (ประจำวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563)

โพสต์21 พ.ค. 2563 22:37โดยนายจักรกริช อาจแก้ว


อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

โพสต์6 พ.ค. 2563 07:40โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2563 23:15 ]

เชิญครู ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากร ตลอดจนผู้สนใจร่วมรับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (COVID-19)
ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference
  • เปิดลงทะเบียนอบรม วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ http://www.dlthailand.com/covid-19
  • ทำแบบทดสอบ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ http://www.dlthailand.com/covid-19-test
*ผู้รับการอบรมไม่ต้องลงทะเบียนเข้าอบรม  และสามารถลงทะเบียนทำแบบทดสอบได้เลย หลังการอบรม 
*เริ่มเปิดให้ทำแบบทดสอบ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ http://www.dlthailand.com/covid-19-test
*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ eMail : dl@obec.moe.go.th

รับชมถ่ายทอดสด/ย้อนหลัง 

เอกสาร​ประกอบ​การประชุม​ ครูและผู้บริหาร​โรงเรียน​ วัน​ที่​ 7​ พฤษภาคม​ 2563 gg.gg/iqh9j

ประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสพฐ.

โพสต์29 เม.ย. 2563 02:22โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 30 เม.ย. 2563 02:34 ]


.....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ Video Conference  ในวันที่พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.30 น. เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสพฐ.
.....ในการนี้ สพฐ. จึง เชิญชวนผอ.ร.ร.ครูและผู้ปกครองร่วมรับชม การประชุมทางไกล ผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้
4) รวมเอกสารกรประชุม ผอ.สพท.ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 30 เม.ย.63 https://drive.google.com/drive/folders/10oGk0VavX4fchK6fM1RhJ85tGyalA4xo?fbclid=IwAR1I1pxSMGC3lHbTKBC4WEw2PK4f1HjNejN1gFkqYDyeXBuXoA5s6Whxn9Q

รับชมถ่ายถอดสด/ย้อนหลัง Youtube >>ภาคเช้า
รับชมถ่ายถอดสด/ย้อนหลัง Youtube >>ภาคบ่าย
การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ COVID-19

โพสต์29 เม.ย. 2563 02:15โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 29 เม.ย. 2563 02:30 ]


การประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563

โพสต์9 เม.ย. 2563 08:53โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 13 เม.ย. 2563 02:33 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]


เอกสารการประชุม :: https://drive.google.com/folderview?id=1fMfFpD8xsbc3W2qgDZju3hxDnoUUGjH_

รับชมถ่ายทอดสดและย้อนหลัง

สพฐ.ประชุม ผอ.เขต ออนไลน์
10/04/2563 เริ่ม 9:30
1. รร.ประชารัฐ
     1.1 รร.กรอกข้อมูล sms
     1.2 เปลี่ยนชื่อบัญชีเป็นมูลนิธิสานอนาคตการศึกษาConnectED
     1.3  รร.ต้อนรับ เทรนเนอร์900 และ จนท.ICT ขยายสู่ครู5000
     1.4. เพจการใช้งาน Vworld work
2. รร.ขนาดเล็ก
     2.1 เล็กประถม
     2.2 เล็กมัธยม
     2.3 เล็กขยายโอกาส(ดูเฉพาะ ม.ต้น)
ให้ยุบเลิก เรียนรวม นักเรียนต่ำกว่า 41 คน
3. การรับนักเรียน
      นักเรียน ต้องเรียนครบเวลา ครบหลักสูตร
      3.1 การรับรายงานนักเรียน ป.1  ให้เขตเป็นพี่เลี้ยง ใช้วิธีเหมาะสม
      3.2 การคัดเลือกนักเรียน ม.1, ม.4  
            3.2.1 รับสมัคร 3-12 พค.63 
            3.2.2 ถ้าไม่เกินรับเลยไม่ต้องคัด   
            3.2.3 ถ้าสมัครเกิน ให้ใช้วิธีคัดเลือกที่เหมาะสม ประมาณต้นๆ มิย.63
    4. BigData
            เลื่อน 10 มิย.-->10 สค,  10ธค-->10 พย
    5. การเช่าอินเทอร์เน็ต รร. คลัสเตอร์ที่พร้อม สพฐ.โอนงบให้ทันที
            5.1 เช่าเสร็จทันกำหนด 12 คลัสเตอร์  
            5.2 เช่าช้า 7 คลัสเตอร์
    6. การเรียนออนไลน์
         ถ้าโรคสงบ เรียนปกติ  ถ้ายังไม่ปลอดภัย ใช้ทางไกล
        รูปแบบการเรียน
              6.1 อนุบาล-ม.3 ใช้DLTV เชคเวลาเรียนในแบบระบบออนไลน์ ครูต้องส่งแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ
              6.2 ม.ปลาย ใช้ Online RealTime Learning แจกแทปเล็ต
   7. ผลการสอบ O-Net
         7.1 เน้นนำผลไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
         7.2 การสร้างแรงจูงใจผู้สอบ ให้มีความตั้งใจในการสอบ
    8. การพัฒนาหลักสูตร กศ.พื้นฐาน ฉบับใหม่ (เน้นสมรรถนะ, การคิดวิเคราะห์, การพัฒนานวัตกรรม) ฝากให้ ศน.แสวงหา ค้นคว้า เรียนรู้
           8.1 นำร่องทดลองใช้ มค.-ธค.63
           8.2 สร้างความเข้าใจครูและผู้เกี่ยวข้อง มค-เมย.64
           8.3 เริ่มใช้ใน รร.ที่พร้อม ปีการศึกษา 2564 
           8.4  บังคับใช้ทุก รร. ปีการศึกษา 2565
   9. การบริหารงานบุคคล
          9.1 สอบว.16, ว.17 รอสถานการณ์คลี่คลายแล้วจัดสอบ
          9.2 สอบครูผู้ช่วย ว.ใหม่ ให้ส่วนราช กศจ., อกศจ. ดำเนินการ เริ่ม กค.-กย.63
          9.3 สอบ ผอ.เขต 30, รอง 47 ขึ้นบัญชี 2 ปี ยกเลิกประเมิน 360องศา, เพิ่มวิชาอังกฤษ ไอซีที
           9.4 สอบ 38 ค.(1), (2) ได้มีแผนเตรียมไว้
           9.5 หลังตุลา 63 สอบ ผอ.รร และรอง ผอ.รร.
10. นักจิตวิทยา
       10.1 ให้เขตพื้นที่สรรหานักจิตวิทยา เป็นพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง สังกัดกลุ่มส่งเสริมฯ ผอ.เขตต้องสรรหาและใช้คนให้ถูกตำแหน่ง
       10.2 ให้ครูประจำชั้น เป็นนักจิตวิทยาประจำ รร. จำนวนขึ้นอยู่กับขนาด รร.
       10.3  จัดตั้งศูนย์คุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพฐ. และเขตพื้นที่ เมื่อ 10 มีค.63
11. โครงการอาหารกลางวัน, อาหารเสริมนม
       ต้องเคลื่อนวัน  ให้ประสานกับท้องถิ่น เมื่อเลื่อนวันเปิดภาคเรียน  หากมีปัญหาให้แจ้งส่วนกลาง

1-10 of 45