บันทึกเวลาการปฎิบัติราชการ AMSS++

โพสต์22 มี.ค. 2563 04:52โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 13 เม.ย. 2563 15:16 ]
สืบเนื่องจากการแพร่ระบาท(ดีไม่ 2 บาทคงหนักกว่านี้) ของเชื้อ COVID-19
รัฐบาลกำหนดให้มีการปฏิบัติงานราชการนอกสถานที่โดยกระทรวงดิจิทัลฯ กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ประมาณนี้

กระทรวงดิจิทัล (DES) ได้จัดทำการให้บริการ work at home สำหรับหน่วยงานภาครัฐ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หน่วยราชการที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ สดช. www.onde.go.th/view/1/ศูนย์ประสานงานขอรับบริการแอปพลิเคชัน_ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ/TH-TH
ข้อมูลเบื้องต้น
 - ให้เลือกใช้งานหน่วยงานละ 1 โปรแกรม (จากทั้งหมด 3 โปรแกรม)
 - ระยะที่ให้ใช้งานฟรี คือ 3 เดือน
 - ลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2563

หน่วยงานที่ดูแล:: 
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช)
ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (ขศ)  โทร:  021417010

WORK FROM HOME

ในส่วนของ สพป.เลย เขต 1 โดยท่าน ดร.รอง ปัญสังกา
ประชุมกำหนดแนวทางการป้องกัน COVID-19 ตามนโยบายไว้หลายประการ
หนึ่งในแนวทางดังกล่าว กำหนดให้บุคลากรที่ปฎิบัติงานในสำนักงานทำงานที่บ้านได้ ให้มาทำงานที่ สนง.อาฑิตย์ละ 3 วัน

ภาระกิจ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ นำเทคโนโลยีการทำงาน Work from home เพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว
  1. การลงเวลาปฏิบัติราชการนอกสถานที่ Time Stamp : พัฒนา AMSS++ บันทึกลงเวลาปฏิบัติราชการ เวลามา - เวลากลับ  amss.loei1.go.th
  2. การประชุมทางไกล Video Conference : ใช้ Google Meet ซึ่ง สนง.ทำความร่วมมือใช้ G-Suite อยู่แล้ว
  3. การติดต่อสื่อสาร Communication : ใช้ LINE Notify และ LINE กลุ่ม สนง.

เพิ่มเติมในส่วนของ Modules/work
** ยังใหม่อยู่ ลืม! ไม่ได้ลงเวลา/ลงเลยเวลา ลืม! ลงเวลากลับ
  1. ธุรการ : บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้าง
  2. เพิ่มรายงาน : บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้าง
เพิ่มเติมในส่วนของ Modules/holiday
  • กำหนดวันหยุดราชการ
เงื่อนไขการใช้งาน
  1. กรณีขออนุญาตไปราชการ/การลา โปรแกรมจะบันทึกหมายเหตุการปฏิบัติราชการโดยอัตโนมัติ
  2. กรณีเกิดความซ้ำซ้อนขออนุญาตไปราชการ/การลา ดังภาพข้างล่างนี้ (ต้องเลือกบันทึก 1 รายการติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
Comments