DigitalPlatform E-Service On Mobile

โพสต์26 ก.พ. 2563 20:06โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 26 ก.พ. 2563 20:31 ]
Digital Platform
คำถาม/สภาพปัญหา
  1. กำหนดตัวชี้วัด Digital Technology ในส่วนของ Digital Platform จากแผนยุทธศาสตร์ สพฐ./สพท.
  2. การให้บริการภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Goverment
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนา Digital Platform ตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด
เป้าหมาย
 • สพป.เลย เขต 1 มีระบบ Digital Platform อย่างน้อยจำนวน 1 ระบบ เพื่อให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สูงๆๆๆๆ)
วิเคราะห์แนวทางการพัฒนา
 1. สร้างระบบขึ้นมาใหม่ : ต้องใช้เวลามาก จะสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุซะละมั้ง
 2. เรียนรู้จากผู้รู้ : ขอใช้งบประมาณจากโครงการพัฒนางาน ICT ประจำปี 2563 ไปศึกษาดูงาน Copy&Development ความสำเร็จเป็นไปได้สูง
 3. รวบรวมจากระบบที่มีอยู่กระจัดกระจายเป็น ระบบบริการภาครัฐของ สพท. เน้นการใช้งานผ่าน Platform Mobile (ข้าวต้มมัดผัดรวมมิตร)

การดำเนินการ

 1. เลือกใช้เส้นทางตามแนวทางการพัฒนาที่ 3 รวมรวมระบบงานที่มีอยู่เน้นการใช้งาน Digital Platform E-Service On Mobile
 2. ออกแบบ Platform ผ่านหน้าจอ Desktop และ Mobile/Tablet
 3. พัฒนา Digital Platform เน้นการใช้งานผ่าน Mobile/Tablet
 4. ทดสอบระบบที่ url : e-service.loei1.go.th
 5. นำเสนอ/เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ
 6. ประเมินผล


Comments