ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ปี 2563

โพสต์26 ต.ค. 2563 20:15โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 7 ธ.ค. 2563 17:38 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]

โครงการ / การดำเนินงาน
  • พัฒนาการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
  • ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่่อการศึกษาทางไกล ICT COVID19school)

ลิ้งรายงาน ระบบ eMENSCR – NSCR

วีดีโอสอนแนวทางการนำเข้าข้อมูลระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR

เอกสารการนำข้อมูลแผนงานโครงการ ในแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2563 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ‎‎‎(eMENSCR)‎‎‎

ภาพเข้าร่วมประชุม วันที่ 27 ตุลาคม 2563


Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
26 ต.ค. 2563 20:16
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
26 ต.ค. 2563 20:16
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
26 ต.ค. 2563 20:17
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
26 ต.ค. 2563 20:17
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
28 ต.ค. 2563 21:31
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
26 ต.ค. 2563 20:17
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
26 ต.ค. 2563 20:17
Ĉ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
26 ต.ค. 2563 20:17
Comments