กิจกรรมล่าสุดของไซต์

นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 4/2564 กลุ่มผู้รับผิดชอบในสังกัดของท่านรอง.ผอ.สพป.เลย1 นายนพดล ศรีขัดเค้า
นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ PRพุธเช้าครั้งที่4.jpg กับ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 4/2564 กลุ่มผู้รับผิดชอบในสังกัดของท่านรอง.ผอ.สพป.เลย1 นายนพดล ศรีขัดเค้า
นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 20411.jpg กับ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 4/2564 กลุ่มผู้รับผิดชอบในสังกัดของท่านรอง.ผอ.สพป.เลย1 นายนพดล ศรีขัดเค้า
นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 20409.jpg กับ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 4/2564 กลุ่มผู้รับผิดชอบในสังกัดของท่านรอง.ผอ.สพป.เลย1 นายนพดล ศรีขัดเค้า
นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 4/2564 กลุ่มผู้รับผิดชอบในสังกัดของท่านรอง.ผอ.สพป.เลย1 นายนพดล ศรีขัดเค้า
นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ รายงานการประชุม ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) รายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 3:2564.pdf กับ พุธเช้าข่าว สพฐ ครั้งที่ 3/2564 20 มกราคม 2564 ลุ่มผู้รับผิดชอบในสังกัดของท่านรอง.ผอ.สพป.ลย 1 นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง
21 ม.ค. 2564 20:28 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ PS-M55-เลย-20210112.png กับ การประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stan Alone คุณภาพสูง (Video Conference)
21 ม.ค. 2564 20:07 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ เลขากพฐ. conference รร.คุณภาพฯ 22 ม.ค.64(1).pdf กับ การประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stan Alone คุณภาพสูง (Video Conference)
21 ม.ค. 2564 19:52 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stan Alone คุณภาพสูง (Video Conference)
21 ม.ค. 2564 18:58 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stan Alone คุณภาพสูง (Video Conference)
21 ม.ค. 2564 18:57 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ศธ 04008-ว109 .pdf กับ การประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stan Alone คุณภาพสูง (Video Conference)
21 ม.ค. 2564 18:57 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ S__94339179.jpg กับ การประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stan Alone คุณภาพสูง (Video Conference)
21 ม.ค. 2564 18:57 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง การประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stan Alone คุณภาพสูง (Video Conference)
20 ม.ค. 2564 19:13 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การประชุมผู้บริหารการศึกษา /สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม /หน่วย และศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพป.ลย.1 ครั้งที่ 1/2564
19 ม.ค. 2564 23:31 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การประชุมผู้บริหารการศึกษา /สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม /หน่วย และศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพป.ลย.1 ครั้งที่ 1/2564
19 ม.ค. 2564 23:31 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ระเบียบวาระประชุม 21 ม.ค. 64 ครั้งที่ 1.pdf กับ การประชุมผู้บริหารการศึกษา /สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม /หน่วย และศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพป.ลย.1 ครั้งที่ 1/2564
19 ม.ค. 2564 23:31 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ มกราคม 2564.jpg กับ การประชุมผู้บริหารการศึกษา /สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม /หน่วย และศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพป.ลย.1 ครั้งที่ 1/2564
19 ม.ค. 2564 22:53 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การประชุมผู้บริหารการศึกษา /สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม /หน่วย และศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพป.ลย.1 ครั้งที่ 1/2564
19 ม.ค. 2564 22:52 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การประชุมผู้บริหารการศึกษา /สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม /หน่วย และศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพป.ลย.1 ครั้งที่ 1/2564
19 ม.ค. 2564 22:52 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ป้ายเชิญงานเด้อเดือน ม.ค 64.jpg กับ Untitled Post
19 ม.ค. 2564 22:52 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ logo_meet_2020q4_color_2x_web_96dp.png กับ Untitled Post
19 ม.ค. 2564 22:52 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง Untitled Post
19 ม.ค. 2564 19:46 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข พุธเช้าข่าว สพฐ ครั้งที่ 3/2564 20 มกราคม 2564 ลุ่มผู้รับผิดชอบในสังกัดของท่านรอง.ผอ.สพป.ลย 1 นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง
19 ม.ค. 2564 19:46 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ S__1818680.jpg กับ พุธเช้าข่าว สพฐ ครั้งที่ 3/2564 20 มกราคม 2564 ลุ่มผู้รับผิดชอบในสังกัดของท่านรอง.ผอ.สพป.ลย 1 นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง
19 ม.ค. 2564 19:46 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ S__1818632.jpg กับ พุธเช้าข่าว สพฐ ครั้งที่ 3/2564 20 มกราคม 2564 ลุ่มผู้รับผิดชอบในสังกัดของท่านรอง.ผอ.สพป.ลย 1 นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง

เก่ากว่า | ใหม่กว่า