กิจกรรมล่าสุดของไซต์

22 มี.ค. 2561 19:27 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ คู่มือการใช้โปรแกรม Avaya Scopia Conference For PC and Notebook.pptx.pdf กับ โครงการพัฒนาระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
22 มี.ค. 2561 19:27 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ คู่มือการใช้โปรแกรม Avaya Scopia Conference For PC and Notebook.pptx.pdf จาก โครงการพัฒนาระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
22 มี.ค. 2561 19:27 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โครงการพัฒนาระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
22 มี.ค. 2561 19:19 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โครงการพัฒนาระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
22 มี.ค. 2561 19:19 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ คู่มือการใช้แอพพลิเคชั่น Avaya Scopia Mobile Conference.pptx.pdf กับ โครงการพัฒนาระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
22 มี.ค. 2561 19:18 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ คู่มือการใช้แอพพลิเคชั่น Avaya Scopia Mobile Conference.pdf จาก โครงการพัฒนาระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
22 มี.ค. 2561 19:07 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โครงการพัฒนาระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
22 มี.ค. 2561 19:06 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ คู่มือการใช้โปรแกรม Avaya Scopia Conference For PC and Notebook.pptx.pdf กับ โครงการพัฒนาระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
22 มี.ค. 2561 19:06 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ คู่มือการใช้โปรแกรม Avaya Scopia Conference For PC and Notebook.pdf จาก โครงการพัฒนาระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
22 มี.ค. 2561 00:35 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข CCT (ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)
22 มี.ค. 2561 00:35 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 2017-02-10_16-21-16.png กับ CCT (ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)
22 มี.ค. 2561 00:34 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข CCT (ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)
22 มี.ค. 2561 00:32 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ เอกสารประกอบการประชุมวันที่2017-10-04.pdf กับ CCT (ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)
22 มี.ค. 2561 00:32 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ แผนปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2560.pdf กับ CCT (ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)
22 มี.ค. 2561 00:32 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ แบบบฟอร์ม-บันทึกการเยี่ยมบ้าน.pdf กับ CCT (ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)
22 มี.ค. 2561 00:32 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน.pdf กับ CCT (ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)
22 มี.ค. 2561 00:32 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ชื่อผู้ใช้ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน.pdf กับ CCT (ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)
22 มี.ค. 2561 00:32 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ คู่มือระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน_ภาคเรียนที่ 2-2560.pdf กับ CCT (ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)
22 มี.ค. 2561 00:31 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ คู่มือระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน_20171003.pdf กับ CCT (ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)
22 มี.ค. 2561 00:31 นายจักรกริช อาจแก้ว ลบ datainformation
22 มี.ค. 2561 00:31 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ คู่มือการบันทึกข้อมูเยี่ยมบ้านผ่านเว็บแอปพลิเคชัน.pdf กับ CCT (ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)
22 มี.ค. 2561 00:31 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ กรณีนี้ครูต้องไปกำหนดครูที่เพิ่มเข้าใหม่ในส่วนที่เป็นครูประจำชั้นที่รับผิดชอบ.pdf กับ CCT (ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)
22 มี.ค. 2561 00:31 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ กรณีจำรหัสไม่ได้เลย ต้องเข้าไปรีเซ็ตรหัสเอง กดแก้ไข รูปวงกลมสีเขียว แล้วใส่ e-mail รหัสจะส่งเข้าเมล.pdf กับ CCT (ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)
22 มี.ค. 2561 00:29 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ Userสพป.เลย เขต 1 .pdf จาก CCT (ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)
22 มี.ค. 2561 00:29 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข CCT (ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)

เก่ากว่า | ใหม่กว่า