กิจกรรมล่าสุดของไซต์

10 ม.ค. 2562 01:02 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไขรายการใน work - บันทึกการปฏิบัติงาน
10 ม.ค. 2562 01:02 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไขรายการใน work - บันทึกการปฏิบัติงาน
10 ม.ค. 2562 01:02 นายจักรกริช อาจแก้ว เพิ่มรายการไปที่ work - บันทึกการปฏิบัติงาน
10 ม.ค. 2562 00:57 นายจักรกริช อาจแก้ว เพิ่มรายการไปที่ work - บันทึกการปฏิบัติงาน
10 ม.ค. 2562 00:53 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไขรายการใน work - บันทึกการปฏิบัติงาน
8 ม.ค. 2562 15:37 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข สำรวจความต้องการครุภัณฑ์ Self-Access Learning Center (DLIT) ปี 2563
8 ม.ค. 2562 15:34 มณฑล พร้อมสันเทียะ สร้าง บทความไม่มีชื่อ
7 ม.ค. 2562 20:19 มณฑล พร้อมสันเทียะ สร้าง จุดให้บริการประชาชน (citizen info)
6 ม.ค. 2562 23:42 มณฑล พร้อมสันเทียะ สร้าง คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2562
5 ม.ค. 2562 21:44 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไขรายการใน work - บันทึกการปฏิบัติงาน
5 ม.ค. 2562 21:30 มณฑล พร้อมสันเทียะ เพิ่มรายการไปที่ work - บันทึกการปฏิบัติงาน
4 ม.ค. 2562 01:56 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข เตรียมการต้อนรับ กพฐ.สัญจร จังหวัดเลย
4 ม.ค. 2562 01:56 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข เตรียมการต้อนรับ กพฐ.สัญจร จังหวัดเลย
4 ม.ค. 2562 00:08 มณฑล พร้อมสันเทียะ นำออกไฟล์แนบ Script VTR รายงานการตรวจราชการ สพฐ.docx จาก เตรียมการต้อนรับ กพฐ.สัญจร จังหวัดเลย
4 ม.ค. 2562 00:08 มณฑล พร้อมสันเทียะ นำออกไฟล์แนบ Script VTR ภาพรวม กพฐ-สัญจร.pptx จาก เตรียมการต้อนรับ กพฐ.สัญจร จังหวัดเลย
4 ม.ค. 2562 00:08 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข เตรียมการต้อนรับ กพฐ.สัญจร จังหวัดเลย
4 ม.ค. 2562 00:05 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข เตรียมการต้อนรับ กพฐ.สัญจร จังหวัดเลย
3 ม.ค. 2562 23:58 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข สพฐ.สัญจร จังหวัดเลย
3 ม.ค. 2562 23:03 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข เตรียมการต้อนรับ กพฐ.สัญจร จังหวัดเลย
3 ม.ค. 2562 22:57 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข เตรียมการต้อนรับ กพฐ.สัญจร จังหวัดเลย
3 ม.ค. 2562 22:56 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ qr-code (สพฐ-สัญจร).png กับ เตรียมการต้อนรับ กพฐ.สัญจร จังหวัดเลย
3 ม.ค. 2562 22:48 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข เตรียมการต้อนรับ กพฐ.สัญจร จังหวัดเลย
3 ม.ค. 2562 22:45 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข เตรียมการต้อนรับ กพฐ.สัญจร จังหวัดเลย
3 ม.ค. 2562 22:43 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข เตรียมการต้อนรับ กพฐ.สัญจร จังหวัดเลย
3 ม.ค. 2562 22:42 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข เตรียมการต้อนรับ กพฐ.สัญจร จังหวัดเลย

เก่ากว่า | ใหม่กว่า