กิจกรรมล่าสุดของไซต์

นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการใช้ internet ของกระทรวงศึกษาธิการ
มณฑล พร้อมสันเทียะ สร้าง โครงการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2561
23 พ.ค. 2561 14:46 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ระบบทะเบียนคุมทรัพย์สิน e-Asset
22 พ.ค. 2561 21:56 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ประจำปี 2561
22 พ.ค. 2561 21:15 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ประจำปี 2561
20 พ.ค. 2561 06:18 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ ข้อมูลสารสนเทศ (สพป.เลย เขต 1) ปีการศึกษา 2561.xlsx กับ ประจำปี 2561
20 พ.ค. 2561 06:16 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
20 พ.ค. 2561 06:16 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 2018-05-20_20-14-35.png กับ กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
20 พ.ค. 2561 02:56 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ประจำปี 2561
20 พ.ค. 2561 01:21 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ประจำปี 2561
17 พ.ค. 2561 22:10 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ประจำปี 2561
17 พ.ค. 2561 07:15 มณฑล พร้อมสันเทียะ อัปเดต e-Asset On AMSS++.part3.rar
17 พ.ค. 2561 07:15 มณฑล พร้อมสันเทียะ อัปเดต e-Asset On AMSS++.part2.rar
17 พ.ค. 2561 07:15 มณฑล พร้อมสันเทียะ อัปเดต e-Asset On AMSS++.part1.rar
17 พ.ค. 2561 07:13 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ e-Asset On AMSS++.part3.rar กับ Downloads Programs
17 พ.ค. 2561 07:13 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ e-Asset On AMSS++.part2.rar กับ Downloads Programs
17 พ.ค. 2561 07:13 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ e-Asset On AMSS++.part1.rar กับ Downloads Programs
17 พ.ค. 2561 07:12 มณฑล พร้อมสันเทียะ นำออกไฟล์แนบ e-Asset On AMSS++.part1.rar จาก Downloads Programs
17 พ.ค. 2561 07:12 มณฑล พร้อมสันเทียะ นำออกไฟล์แนบ e-Asset On AMSS++.part2.rar จาก Downloads Programs
16 พ.ค. 2561 21:26 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการใช้ internet ของกระทรวงศึกษาธิการ
16 พ.ค. 2561 05:25 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ประจำปี 2561
15 พ.ค. 2561 09:06 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ประจำปี 2561
15 พ.ค. 2561 05:39 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ประจำปี 2561
15 พ.ค. 2561 05:37 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ประจำปี 2561
15 พ.ค. 2561 01:07 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ประจำปี 2561

เก่ากว่า | ใหม่กว่า