กิจกรรมล่าสุดของไซต์

นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ประจำปี 2562
19 พ.ย. 2562 01:32 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข เตรียมการต้อนรับ กพฐ.สัญจร จังหวัดเลย
19 พ.ย. 2562 01:32 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข เตรียมการต้อนรับ กพฐ.สัญจร จังหวัดเลย
19 พ.ย. 2562 00:40 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ E-SALARY Update.rar กับ Downloads Programs
19 พ.ย. 2562 00:40 มณฑล พร้อมสันเทียะ อัปเดต E-SALARY (ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน) V.2019.01.rar
19 พ.ย. 2562 00:40 มณฑล พร้อมสันเทียะ อัปเดต E-BAMNAN Update.rar
19 พ.ย. 2562 00:40 มณฑล พร้อมสันเทียะ อัปเดต E-BAMNAN (ระบบพิมพ์สลิปเงินบำนาญ) V.2019.01.rar
18 พ.ย. 2562 01:33 ITEC สพป.ลย1 สพป.ลย1 แก้ไข Cloud Computing รู้ก่อน ใช้ก่อน
18 พ.ย. 2562 01:33 ITEC สพป.ลย1 สพป.ลย1 นำออกไฟล์แนบ รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา Cloud Computing รู้ก่อน ใช้ก่อน (การตอบกลับ) - แผ่น2.pdf จาก Cloud Computing รู้ก่อน ใช้ก่อน
17 พ.ย. 2562 23:51 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข การตรวจติดตามการจัดการศึกษาด้วยทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV) จากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
17 พ.ย. 2562 06:02 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข การตรวจติดตามการจัดการศึกษาด้วยทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV) จากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
17 พ.ย. 2562 05:53 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข การตรวจติดตามการจัดการศึกษาด้วยทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV) จากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
17 พ.ย. 2562 05:51 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 2019-11-17_20-43-07.png กับ การตรวจติดตามการจัดการศึกษาด้วยทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV) จากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
17 พ.ย. 2562 05:29 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข การตรวจติดตามการจัดการศึกษาด้วยทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV) จากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
17 พ.ย. 2562 05:21 มณฑล พร้อมสันเทียะ อัปเดต DLTV.pdf
17 พ.ย. 2562 05:21 มณฑล พร้อมสันเทียะ อัปเดต DLTV.docx
17 พ.ย. 2562 05:15 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ DLTV.pdf กับ การตรวจติดตามการจัดการศึกษาด้วยทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV) จากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
17 พ.ย. 2562 05:15 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ DLTV.docx กับ การตรวจติดตามการจัดการศึกษาด้วยทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV) จากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
17 พ.ย. 2562 00:34 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข การตรวจติดตามการจัดการศึกษาด้วยทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV) จากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
16 พ.ย. 2562 19:21 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ กำหนดการ.doc กับ การตรวจติดตามการจัดการศึกษาด้วยทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV) จากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
16 พ.ย. 2562 19:20 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ หนังสือเชิญโรงเรียนขนาดเล็ก.pdf กับ การตรวจติดตามการจัดการศึกษาด้วยทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV) จากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
16 พ.ย. 2562 19:20 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ บันทึกคำสั่ง.pdf กับ การตรวจติดตามการจัดการศึกษาด้วยทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV) จากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
15 พ.ย. 2562 21:55 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ E-BAMNAN Update.rar กับ Downloads Programs
15 พ.ย. 2562 21:48 มณฑล พร้อมสันเทียะ อัปเดต E-BAMNAN (ระบบพิมพ์สลิปเงินบำนาญ) V.2019.01.rar
14 พ.ย. 2562 00:24 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข การตรวจติดตามการจัดการศึกษาด้วยทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV) จากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

เก่ากว่า | ใหม่กว่า