กิจกรรมล่าสุดของไซต์

21 มี.ค. 2562 09:42 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ QR Code_page-0001.jpg กับ AS:Automatic School
19 มี.ค. 2562 23:57 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข AS:Automatic School
19 มี.ค. 2562 23:48 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข AS:Automatic School
19 มี.ค. 2562 23:47 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ unnamed.png กับ AS:Automatic School
19 มี.ค. 2562 22:17 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.เลย 1 แก้ไข AS:Automatic School
19 มี.ค. 2562 22:15 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.เลย 1 แก้ไข AS:Automatic School
19 มี.ค. 2562 02:15 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข AS:Automatic School
19 มี.ค. 2562 00:42 มณฑล พร้อมสันเทียะ สร้าง AS:Automatic School
19 มี.ค. 2562 00:34 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข DNA
19 มี.ค. 2562 00:33 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 2019-03-19_14-32-24.png กับ DNA
19 มี.ค. 2562 00:31 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข AO:Automatic Organization and AS:Automatic School
19 มี.ค. 2562 00:17 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข AO:Automatic Organization and AS:Automatic School
18 มี.ค. 2562 23:57 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ระเบียบวาระประชุมกระดาษแผ่นเดียวด้วย QR-CODE
18 มี.ค. 2562 23:56 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ระเบียบวาระประชุมกระดาษแผ่นเดียวด้วย QR-CODE
17 มี.ค. 2562 21:53 นายจักรกริช อาจแก้ว เพิ่มรายการไปที่ To-DOs : กำกับ ติดตาม
12 มี.ค. 2562 01:09 นายจักรกริช อาจแก้ว เพิ่มรายการไปที่ To-DOs : กำกับ ติดตาม
12 มี.ค. 2562 01:08 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกรายการจาก To-DOs : กำกับ ติดตาม
12 มี.ค. 2562 01:05 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไขรายการใน To-DOs : กำกับ ติดตาม
12 มี.ค. 2562 01:05 นายจักรกริช อาจแก้ว เพิ่มรายการไปที่ To-DOs : กำกับ ติดตาม
5 มี.ค. 2562 14:08 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข AO:Automatic Organization and AS:Automatic School
5 มี.ค. 2562 14:06 มณฑล พร้อมสันเทียะ อัปเดต Automatic Organization.pptx
5 มี.ค. 2562 13:51 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข AO:Automatic Organization and AS:Automatic School
5 มี.ค. 2562 13:50 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข AO : Automatic Organization
5 มี.ค. 2562 13:40 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ Automatic Organization.pptx กับ AO : Automatic Organization
1 มี.ค. 2562 16:47 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข การพัฒนางานด้วยเทคโนโลยี

เก่ากว่า | ใหม่กว่า