กิจกรรมล่าสุดของไซต์

4 มิ.ย. 2562 19:46 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ โปรแกรมระบบบัญชี สพป.rar กับ Downloads Programs
4 มิ.ย. 2562 07:40 มณฑล พร้อมสันเทียะ ลบ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 2562
3 มิ.ย. 2562 20:00 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การตรวจรับ TV 49inch อุปกรณ์การศึกษทางไกล สำหรับโรงเรียนเป้าหมายการประเมิน
1 มิ.ย. 2562 22:19 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปีงบประมาณ 2562
1 มิ.ย. 2562 22:18 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปีงบประมาณ 2562
1 มิ.ย. 2562 19:40 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ระบบเรียกชื่อโรงเรียน
1 มิ.ย. 2562 19:36 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ระบบเรียกชื่อโรงเรียน
1 มิ.ย. 2562 19:34 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 1556079333930.jpg กับ whatyouschoolname
1 มิ.ย. 2562 19:32 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ Screenshot_20190519-164703_Samsung Notes.jpg กับ whatyouschoolname
1 มิ.ย. 2562 19:20 มณฑล พร้อมสันเทียะ สร้าง whatyouschoolname
31 พ.ค. 2562 21:44 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข USONet โครงการสำรวจพื้นที่และออกแบบรายละเอียด (Detail Design)
30 พ.ค. 2562 14:58 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ข่าวจาก DLiCT
30 พ.ค. 2562 00:02 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ ลงทะเบียนประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 (การตอบกลับ).xlsx กับ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปีงบประมาณ 2562
30 พ.ค. 2562 00:02 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ แบบสำรวจโรงเรียนขนาดเล็กเข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ปีการศึกษา 2562 (การตอบกลับ).xlsx กับ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปีงบประมาณ 2562
29 พ.ค. 2562 21:30 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ประจำปี 2562
29 พ.ค. 2562 20:58 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ประจำปี 2562
29 พ.ค. 2562 20:45 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ประจำปี 2562
29 พ.ค. 2562 19:55 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ประจำปี 2562
29 พ.ค. 2562 19:26 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ประจำปี 2562
29 พ.ค. 2562 15:14 มณฑล พร้อมสันเทียะ อัปเดต ใบงานบันทึกกิจกรรมการอบรมและศึกษาดูงาน.pdf
29 พ.ค. 2562 15:14 มณฑล พร้อมสันเทียะ อัปเดต ใบงานบันทึกกิจกรรมการอบรมและศึกษาดูงาน.docx
29 พ.ค. 2562 14:16 มณฑล พร้อมสันเทียะ อัปเดต คำกล่าวรายงาน.pdf
29 พ.ค. 2562 14:16 มณฑล พร้อมสันเทียะ อัปเดต คำกล่าวรายงาน.docx
29 พ.ค. 2562 14:14 มณฑล พร้อมสันเทียะ อัปเดต คำกล่าวรายงาน.pdf
29 พ.ค. 2562 14:14 มณฑล พร้อมสันเทียะ อัปเดต คำกล่าวรายงาน.docx