กิจกรรมล่าสุดของไซต์

2 ก.พ. 2563 23:40 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 4แบบรับรองทะเบียนนักเรียนรายบุคคล ยืนยันตัวตนนักเรียนซ้ำซ้อน.pdf กับ การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
2 ก.พ. 2563 23:39 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 3คำแนะนำการกรอกล์ข้อมูลรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน.pdf กับ การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
2 ก.พ. 2563 23:39 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 2ศธจ.เลย 02109-ว108.pdf กับ การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
2 ก.พ. 2563 23:39 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 1ศธ 04136-ว390.pdf กับ การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
2 ก.พ. 2563 20:02 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
2 ก.พ. 2563 20:00 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
2 ก.พ. 2563 19:54 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๒
1 ก.พ. 2563 21:38 มณฑล พร้อมสันเทียะ อัปเดต E-TAX (ระบบพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย) V.2020.01.rar
1 ก.พ. 2563 04:58 มณฑล พร้อมสันเทียะ อัปเดต E-TAX (ระบบพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย) V.2020.01.rar
1 ก.พ. 2563 04:58 มณฑล พร้อมสันเทียะ อัปเดต E-TAX (ระบบพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย) V.2020.01.rar
1 ก.พ. 2563 04:57 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ E-TAX (ระบบพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย) V.2020.01.rar กับ Downloads Programs
1 ก.พ. 2563 04:56 มณฑล พร้อมสันเทียะ นำออกไฟล์แนบ E-TAX (ระบบพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย) V.2019.01.rar จาก Downloads Programs
30 ม.ค. 2563 23:11 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร
28 ม.ค. 2563 19:44 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร
28 ม.ค. 2563 19:43 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร
28 ม.ค. 2563 19:42 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร
28 ม.ค. 2563 19:41 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร
27 ม.ค. 2563 20:24 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การประชุมทางไกล "ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลดและแยกขยะฯ"
27 ม.ค. 2563 20:24 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การประชุมทางไกล "ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลดและแยกขยะฯ"
27 ม.ค. 2563 20:23 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 144985.jpg กับ การประชุมทางไกล "ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลดและแยกขยะฯ"
27 ม.ค. 2563 19:53 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การประชุมทางไกล "ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลดและแยกขยะฯ"
27 ม.ค. 2563 19:52 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การประชุมทางไกล "ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลดและแยกขยะฯ"
27 ม.ค. 2563 19:51 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข การประชุมทางไกล "ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลดและแยกขยะฯ"
27 ม.ค. 2563 19:50 นายจักรกริช อาจแก้ว อัปเดต 144982.jpg
27 ม.ค. 2563 19:50 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 144982.jpg กับ การประชุมทางไกล "ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลดและแยกขยะฯ"