กิจกรรมล่าสุดของไซต์

21 ส.ค. 2562 01:41 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ นานที่เข้าใช้ระบบ Scopia Conference โปรแกรมให้ติดตั้ง plugin ใหม่.pdf กับ File Sharing for Agent
21 ส.ค. 2562 01:41 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ นานที่เข้าใช้ระบบ Scopia Conference โปรแกรมให้ติดตั้ง plugin ใหม่.docx กับ File Sharing for Agent
21 ส.ค. 2562 01:39 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ scopia-แบบฟอร์มเตรียมการประชุม.docx จาก File Sharing for Agent
21 ส.ค. 2562 01:38 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ scopia-เตรียมการประชุม.docx จาก File Sharing for Agent
21 ส.ค. 2562 01:13 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ scopia-แบบฟอร์มเตรียมการประชุม.docx กับ File Sharing for Agent
20 ส.ค. 2562 21:40 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โครงการพัฒนาระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
18 ส.ค. 2562 03:42 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด
18 ส.ค. 2562 00:38 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด
17 ส.ค. 2562 23:34 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด
17 ส.ค. 2562 23:01 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด
17 ส.ค. 2562 23:01 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด
12 ส.ค. 2562 23:44 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด
12 ส.ค. 2562 23:43 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม.PNG กับ โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด
11 ส.ค. 2562 16:13 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.เลย 1 แก้ไข Home
11 ส.ค. 2562 16:08 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.เลย 1 แก้ไข ศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี : E-Maintenance
11 ส.ค. 2562 16:06 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.เลย 1 แก้ไข ศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี : E-Maintenance
11 ส.ค. 2562 15:52 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.เลย 1 แนบ 2019-08-11_20-44-31.jpg กับ E-Maintenance
11 ส.ค. 2562 15:48 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.เลย 1 สร้าง E-Maintenance
9 ส.ค. 2562 08:51 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ Password Onet โรงเรียน.xls.xlsx กับ File Sharing for Agent
9 ส.ค. 2562 08:50 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ความปลอดภัยทางไซเบอร์.pdf กับ รายงาน KRS 2562
9 ส.ค. 2562 01:44 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ บัญชีจัดสรรค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต 2562 ครั้งที่ 2 หนังสือ ศธ 04005ว 606 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562.pdf กับ การจัดสรรค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2
9 ส.ค. 2562 01:43 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ บัญชีจัดสรรค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต 2562 ครั้งที่ 2 หนังสือ ศธ 04005ว 606 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เลย เขต 1.pdf จาก การจัดสรรค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2
9 ส.ค. 2562 01:43 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ บัญชีจัดสรรค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต 2562 ครั้งที่ 2 หนังสือ ศธ 04005ว 606 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เลย เขต 1.pdf กับ การจัดสรรค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2
9 ส.ค. 2562 01:41 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ศธ 04005-ว612.pdf กับ การจัดสรรค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2
9 ส.ค. 2562 01:41 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ศธ 04005-ว606.pdf กับ การจัดสรรค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2