27 พ.ค.เวลา 09.00น. ท่านใดประสงค์​อบรมแลกเปลี่ยนการบริหาร​ข้อมูล Dashboard ด้วย Google Data​ Studio

วันที่โพสต์: May 27, 2020 1:55:11 AM

27 พ.ค.เวลา 09.00น. ท่านใดประสงค์​อบรมแลกเปลี่ยนการบริหาร​ข้อมูล Dashboard ด้วย Google Data​ Studio

เว็บไซต์ Google Data Studio :: https://datastudio.google.com/navigation/reporting

ตัวอย่าง

https://datastudio.google.com/u/0/reporting/1Lfx1TRlKcKVzUdXXhCTC5WWmHfPUwWeE/page/hRRRB

ตัวอย่างแบบฟอร์ม :: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrMvg0HkDI0JW3AnTD-G-CC7mK5trk_JzhMnE1UVP9pZF1XA/viewform

รับชมถ่ายทอดสด/ย้อนหลัง :: https://youtu.be/hwFPWxVbVTo