ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

วันที่โพสต์: Nov 25, 2020 7:32:10 PM

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

 1. การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 กำหนดยืนยันแล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center (bopp-obec.info)

 2. การใช้งาน AMSS++ แก้ไข Platform กรณี ขออนุญาตไปราชการ ของผู้บริหารโรงเรียน/ครู

 3. การใช้งาน Big Data เมนูแผนที่ภูมิศาสตร์และการเดินทาง BIG DATA สพป.ลย.๑ (loei1.go.th)

  1. การใช้ปุ่ม เลือกรายการ / ส่งออก / พิมพ์ / ค้นหา

  2. ตรวจสอบระยะทางจาก สพท. ถึงโรงเรียน

  1. งบประมาณค่าเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  • ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563 สพท./โรงเรียนเป็นผู้จัดหาและเบิกจ่าย

  1. แบบสำรวจแนวทางการจัดหาอินเตอร์​เน็ต​ความเร็ว​สูงในสถานศึกษา​และ​สำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ https://forms.gle/Uc5zdX411oYeQkPg7