Home

ข่าวจากศูนย์ itec

 • ยุติการส่งสัญญาณระบบ SD สิ้นเดือนกันยายนนี้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2561เป็นต้นไป สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ได้ออกอากาศในระบบความคมชัดสูง(High Definition หรือ HD) ควบคู่ไปกับระบบความคมชัดมาตรฐาน ...
  ส่ง 28 ก.ย. 2561 15:37 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • Conference การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV  แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV สพป.เลย 1  http://gg.gg/newdltvloei1ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด ...
  ส่ง 31 ส.ค. 2561 20:16 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • พบกับ Application NEW DLTV มาแล้ว !!! พบกับ Application DLTV  พร้อมขั้นตอนการดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่น DLTV ได้ทั้งระบบ android และ ios สำหรับใครที่ยังไม่ดาวน์โหลด รีบดาวน์โหลดกันนะคะ ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2561 07:38 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของ สพฐ.และแนวทางปฏิบัติงานกลุ่ม DLiCT สพฐ. โดย ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ขอเชิญ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาทางไกล รวม ๒ ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2561 07:35 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • รายงานมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา 2561 ในปี 2561link รายงาน http://203.159.164.66/~eme66/โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ รับผิดชอบ ดังนี้มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศต ...
  ส่ง 10 ก.ค. 2561 21:38 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • งบประมาณค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ DLTV ปี 2561 ยืนยันการขอรับจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งแบบสำรวจการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน ...
  ส่ง 11 ก.ค. 2561 23:47 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว
 • โครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร และโครงการ Citizen Feedback ข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์  https://citizen.info.go.thรหัสการใช้งาน จนท.เขตพื้นที่ File Sharing for Agentขั้นตอนการทำงานกำหนดพิกัดหน่วยงาน (กลุ่ม DliCT ...
  ส่ง 20 มิ.ย. 2561 18:46 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ@เขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานราชการที่มี KorD Big DaTa อยู่ในมือแต่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เลยสักเรื่อง ทุกครั้งจะมีแบบรายงาน/โปรแกรม/ระบบงาน/ฯลฯ เพื่อการจัดเก ...
  ส่ง 4 ก.ค. 2561 08:45 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • โครงการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2561 เรื่องเดิม แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการใช้ internet ของกระทรวงศึกษาธิการสพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน 112 โรงเรียน (ยกเว้นโรงเรียนที่ใช้ UniNet 29 โรงเรียน)บร ...
  ส่ง 4 ก.ค. 2561 02:15 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว
 • ระบบทะเบียนคุมทรัพย์สิน e-Asset ความเป็นมาปัญหาจากการทำงาน..(ในบางครั้งมันให้จิตหงุดเงี้ยวเราพอสมควรนะ 555) ในเมื่อเป็นเช่นนี้ ..เหตุใดออเจ้าไม่ให้เทคโนโลยีทำงานแทนออเจ้าละ..เพื่อสร้างนวัตกรรมสนับสนุนการบร ...
  ส่ง 23 พ.ค. 2561 14:46 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 54 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Knowledge Management

 • ระบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผล - บริหารงานวิชาการ AMSS++ ระบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเขามาพร้อมกับการ Upgrade AMSS++ V.5.15ผนวกกับมีการออกนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 ของ สพป.เลย ...
  ส่ง 4 พ.ย. 2561 06:39 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ระเบียบวาระประชุมกระดาษแผ่นเดียวด้วย QR-CODE นโยบายข้อ 8 ดร.รอง ปัญสังกาโรงเรียนมี Website และใช้ระบบ E-Office สพป.ใช้ AMSS เต็มรูปแบบ, มี E– News มีกลุ่ม LINE และใช ...
  ส่ง 13 พ.ย. 2561 22:42 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ระบบบันทึกเวลาด้วย QR-CODE ทำงานยากขึ้นทุกวัน..เข้าแถว - สวดมนต์ - เล่นกีฬา - ร่วมกิจกรรมสำคัญ(ทุกเรื่อง)มีแฟ้มลงเวลาวางให้ทุกคนลงเวลาร่วมกิจกรรมด้วย.. ตายจริงมีผู้มาติดต ...
  ส่ง 6 พ.ย. 2561 05:14 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • เรียนรู้การถ่ายทอดสด Wirecast และ OBS เป็นโปรแกรมสำหรับ Boardcast เอาไว้ streaming หรือ Live ขึ้น Facebook/Youtube/Twitch/อื่นๆ คือใคร Live จัดรายการ ขายของ รีวิว นำเสนอข่าว ...
  ส่ง 5 ต.ค. 2561 11:09 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • UniNet เสียใช้ไม่ได้ติดต่อใคร? UniNet เสียใช้ไม่ได้ (phone)ช่องทางติดต่อ UniNet1.Call Center :: 02-232-4000 และ 02-354-5678 ต่อ 4001 - 40052.Email :: noc@uni.net ...
  ส่ง 3 ต.ค. 2561 15:26 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • DNA DNAเป็นชื่อย่อของสารพันธุกรรม มีชื่อเต็มว่า กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก ซึ่งเป็นกรดนิวคลีอิกที่พบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตท ...
  ส่ง 21 ต.ค. 2561 23:00 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • Education Area Management Support System : AMSS++ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑Education Area Management Support System : AMSS++นโยบายข้อ 8 ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป ...
  ส่ง 25 ต.ค. 2561 00:23 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • จองห้องประชุม Meeting On AMSS++ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑Education Area Management Support System : AMSS++ในส่วนของการจองห้องประชุม Meeting เริ่มใช้งานกำหนดห้องประชุม ผู้ใช ...
  ส่ง 23 ก.ย. 2561 07:05 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • Line Notify on AMSS++ ปัญหา : 1. เมื่อต้องคอยตรวจสอบหน้าระบบ AMSS++ ว่าวันนี้ครบรอบวันเกิดใครบ้าง จากนั้นก็ capture หน้าจอส่งเข้า Line กลุ่มสพป.เลย 12. แล้วว ...
  ส่ง 17 ส.ค. 2561 16:17 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
แสดงบทความ 1 - 9 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Project DLiCT

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »


เอกสาร/แบบฟอร์ม

แสดง 8 ไฟล์จากหน้า Downloads เอกสาร/แบบฟอร์ม

Download Programs

แสดง 10 ไฟล์จากหน้า Downloads Programs

วาระประชุมผู้บริหารฯ ‎‎(กลุ่ม DLiCT)‎‎

 • 2561-11 วาระประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดสรรค่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  Clickหนังส ...
  ส่ง 14 พ.ย. 2561 20:57 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว
 • วาระประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2561 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลรายงานผลการดำเนินงาน - โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล (Distance Learning : DL) ประจำปีงบประมาณ 2561รายงานผลการดำเนินงาน - โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด ...
  ส่ง 17 ต.ค. 2561 18:34 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Comments