Home

ข่าวจากศูนย์ itec

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 60 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Knowledge Management

 • Mod Login Page on AMSS++ วันนี้น้อง (นายภานุพันธ์ จันทรา-สาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทอง) ที่ สพป.เลย เขต 3 ส่ง Page หน้า Login เข้าใช้งาน AMSS++ เป ...
  ส่ง 10 ธ.ค. 2561 14:32 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ระบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผล - บริหารงานวิชาการ AMSS++ ระบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเขามาพร้อมกับการ Upgrade AMSS++ V.5.15ผนวกกับมีการออกนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 ของ สพป.เลย ...
  ส่ง 4 พ.ย. 2561 06:39 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ระเบียบวาระประชุมกระดาษแผ่นเดียวด้วย QR-CODE นโยบายข้อ 8 ดร.รอง ปัญสังกาโรงเรียนมี Website และใช้ระบบ E-Office สพป.ใช้ AMSS เต็มรูปแบบ, มี E– News มีกลุ่ม LINE และใช ...
  ส่ง 13 พ.ย. 2561 22:42 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ระบบบันทึกเวลาด้วย QR-CODE ทำงานยากขึ้นทุกวัน..เข้าแถว - สวดมนต์ - เล่นกีฬา - ร่วมกิจกรรมสำคัญ(ทุกเรื่อง)มีแฟ้มลงเวลาวางให้ทุกคนลงเวลาร่วมกิจกรรมด้วย.. ตายจริงมีผู้มาติดต ...
  ส่ง 6 พ.ย. 2561 05:14 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • เรียนรู้การถ่ายทอดสด Wirecast และ OBS เป็นโปรแกรมสำหรับ Boardcast เอาไว้ streaming หรือ Live ขึ้น Facebook/Youtube/Twitch/อื่นๆ คือใคร Live จัดรายการ ขายของ รีวิว นำเสนอข่าว ...
  ส่ง 5 ต.ค. 2561 11:09 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • UniNet เสียใช้ไม่ได้ติดต่อใคร? UniNet เสียใช้ไม่ได้ (phone)ช่องทางติดต่อ UniNet1.Call Center :: 02-232-4000 และ 02-354-5678 ต่อ 4001 - 40052.Email :: noc@uni.net ...
  ส่ง 3 ต.ค. 2561 15:26 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • DNA DNAเป็นชื่อย่อของสารพันธุกรรม มีชื่อเต็มว่า กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก ซึ่งเป็นกรดนิวคลีอิกที่พบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตท ...
  ส่ง 21 ต.ค. 2561 23:00 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • Education Area Management Support System : AMSS++ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑Education Area Management Support System : AMSS++นโยบายข้อ 8 ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป ...
  ส่ง 25 ต.ค. 2561 00:23 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • จองห้องประชุม Meeting On AMSS++ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑Education Area Management Support System : AMSS++ในส่วนของการจองห้องประชุม Meeting เริ่มใช้งานกำหนดห้องประชุม ผู้ใช ...
  ส่ง 23 ก.ย. 2561 07:05 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • Line Notify on AMSS++ ปัญหา : 1. เมื่อต้องคอยตรวจสอบหน้าระบบ AMSS++ ว่าวันนี้ครบรอบวันเกิดใครบ้าง จากนั้นก็ capture หน้าจอส่งเข้า Line กลุ่มสพป.เลย 12. แล้วว ...
  ส่ง 17 ส.ค. 2561 16:17 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Project DLiCT

แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »


เอกสาร/แบบฟอร์ม

แสดง 8 ไฟล์จากหน้า Downloads เอกสาร/แบบฟอร์ม

Download Programs

แสดง 10 ไฟล์จากหน้า Downloads Programs

วาระประชุมผู้บริหารฯ ‎‎(กลุ่ม DLiCT)‎‎

 • 2561-12 วาระประชุมประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร1) KMการสร้าง QR-CODE  qrcode-monkey.com2) หัวข้อวาระการประชุม ...
  ส่ง 12 ธ.ค. 2561 20:06 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว
 • 2561-11 วาระประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดสรรค่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  Clickหนังส ...
  ส่ง 14 พ.ย. 2561 20:57 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว
 • วาระประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2561 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลรายงานผลการดำเนินงาน - โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล (Distance Learning : DL) ประจำปีงบประมาณ 2561รายงานผลการดำเนินงาน - โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด ...
  ส่ง 17 ต.ค. 2561 18:34 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Comments