ข่าวจาก DLiCT

รายการหน้าข่าว DLiCT

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปีงบประมาณ 2562

โพสต์17 พ.ค. 2562 20:55โดยนายวิรัตน์ พุทธทองศรี   [ อัปเดต 17 พ.ค. 2562 23:43 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]

ด้วย สพฐ. โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามหนังสือสั่งการ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04278/ว442 ลว.6 พ.ย.2561

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกล เพื่อให้สอดคล้องและรองรับกับการดำเนินงาน

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
นโยบาย 4
ลักษณะโครงการ         ใหม่
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้รับผิดชอบ นายมณฑล พร้อมสันเทียะ และนายธงชัย โกมลไสย
ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2561 – กันยายน 2562

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning) อย่างทั่วถึง

เป้าหมาย
 1. เชิงปริมาณ
  • ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning) อย่างทั่วถึง
 2. เชิงคุณภาพ
  • โรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล (Distance Learning) อย่างทั่วถึง
กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน
 1. กิจกรรมหลักที่ 1 การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนในสังกัดที่ชำรุด
 2. กิจกรรมหลักที่ 2 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน DLTV 
 3. กิจกรรมหลักที่ 3 การประชุมสัมมนาการถอดบทเรียนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนขนาดเล็ก
 4. กิจกรรมหลักที่ 4 การพัฒนาโปรแกรม (Software) สนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกล


VTR ประกอบการประชุม

ภาคเช้า การอบรมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV Teletraining

ภาคบ่าย การอบรมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV Teletraining


แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดประชุมสัมมนาฯ

แบบทดสอบความเจ้าใจการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ปี 2562

"DLTV TELETRAINING การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV"

โพสต์8 พ.ค. 2562 22:24โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 19 พ.ค. 2562 01:39 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]

ตรวจสอบรายชื่อและทราบผลคะแนนการทำแบบประเมินความรู้ความเข้าใจ
📝ขอให้ผู้เข้าร่วมทำแบบทดสอบทุกท่าน อ่านข้อปฏิบัติโดยละเอียด ก่อนดาวน์โหลดไฟล์เพื่อตรวจสอบรายชื่อและผลคะแนน 
เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง...ขอบคุณค่ะ 😊🙏
👉 ผลการทดสอบ DLTV ผ่านการทดสอบ ดาวน์โหลดได้ที่ https://is.gd/iXD4WF
👉 ผลการทดสอบDLTV ไม่ผ่านร้อยละ 60 ดาวน์โหลดได้ที่ https://is.gd/RZQPSV
💻ขั้นตอนการค้นหาแบบรวดเร็ว
1. กดปุ่ม clrl+F 
2. พิมพ์ชื่อ-นามสกุล
3. กด enter

🎦DLTV TELETRAINING
👍สุดยอดการอบรมทางไกลแห่งปี 👍
📝สมัครอบรมออนไลน์ฟรีได้แล้ววันนี้ ที่ 👇👇👇

✅เมื่อเข้าลิ้งค์กรอกข้อมูลลงทะเบียนสำเร็จเรียบร้อย
สำหรับผู้ร่วมอบรมปลายทาง (ออนไลน์ทุกช่องทาง)
ปฏิบัติดังนี้ค่ะ👇👇👇

📌ในวันพุธที่ 15 พ.ค.นี้ 09.00-15.30น.
สามารถชมสดผ่านทาง 🎦
(1) facebook live เพจ "ครูตู้ DLTV" 
(2) www.dltv.ac.th 
(3) โทรทัศน์ดาวเทียมช่องDLTV15 (ทรู ช่อง200)

🔑แบบทดสอบ - เมื่อจบการถ่ายทอดสด(15.30 - 24.00 น.) 
ทีมงานจะแชร์ลิ้งค์ ให้ท่านทำ...
(1) แบบสอบถามความพึงพอใจ
(2) แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ
ในเพจ "ครูตู้ DLTV" และไลน์แอด "@DLTV" ด้วย
🔑กดติดดาวเพจ "ครูตู้ DLTV"
🔑แอดไลน์แอด "@DLTV" ไว้เลยนะคะ
📚หากทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจผ่าน (ได้คะแนน 60% ขึ้นไป) ก็สามารถคลิกรับใบวุฒิบัตรผ่านการอบรมที่ออกโดย สพฐ.ได้เลยค่ะ 
แบบทดสอบมีเวลาให้ทำถึงแค่เที่ยงคืนของวันที่ 15 เท่านั้นนะคะ⏳
💡เพื่อประโยชน์สูงสุดกรุณาแชร์ให้เพื่อนครูท่านอื่นๆและผู้ที่สนใจ ได้รับทราบด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ😊🙏

ภาคเช้า การอบรมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV Teletraining

ภาคบ่าย การอบรมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV Teletrainingnew icon gif animation 2 | GIF Images Download


สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ

https://sites.google.com/a/chiangmaiarea1.go.th/sux-60-phrrsa-smdec-phra-theph/sux-60-phrrsa-1new icon gif animation 2 | GIF Images Downloadการตรวจรับ TV 49inch อุปกรณ์การศึกษทางไกล สำหรับโรงเรียนเป้าหมายการประเมิน

โพสต์30 เม.ย. 2562 00:31โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 16 พ.ค. 2562 22:25 ]

สืบเนื่องจากการประชุม Digital Life http://dlict.loei1.go.th/news/digitallifeboxfornewdltv
อุปกรณ์ชุดแรกของโครงการฯ
สพฐ. โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล แจ้งว่า มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดสรรอุปกรณ์การศึกษาทางไกลสำหรับโรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน จำนวน 1,750 โรงเรียน  ซึ่งมูลนิธิฯ ได้มีการจัดซื้อโทรทัศน์สี แอลอีดี ขนาด 49 นิ้ว พร้อมขาตั้งแบบล้อเลื่อน จำนวน 2,303 เครื่อง จากบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด โดยมี บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น(ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่ง ในการนี้มูลนิธิฯ ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ สพฐ. แจ้ง สพท. เป็นผู้ตรวจรับอุปกรณ์ดังกล่าว รายละเอียดแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ สำหรับ สพป.เลย เขต 1  ตรวจรับจำนวน 64 ชุด สพฐ. ได้แจ้งบริษัทจะประสานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง และขอให้ผู้เกี่ยวข้องเตรียมการตามรายละเอียดของมูลนิธิฯ ดังนี้
 1. จัดเตรียมสถานที่ สำหรับจัดเก็บโทรทัศน์สี แอลอีดี ขนาด 49 นิ้ว จำนวน 64 ชุด
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ โดยมีหน้าที่ ตรวจรับโทรทัศน์สี แอลอีดี ขนาด 49 นิ้ว พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจรับ ส่งไปยัง สพฐ. เมื่อการส่งมอบเสร็จสิ้น ตามแบบฟอร์มดังสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจรับ ดังนี้
  1. ผู้บริหาร สพป.เลย เขต 1 ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
  2. ผู้อำนวยการกลุ่ม หรือเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ
  3. ผู้รับผิดชอบงานด้านพัสดุ กรรมการและเลขานุการ
 3. เมื่อการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด จะประสานขอรับโทรทัศน์สี แอบอีดี ขนาด 49 นิ้ว ภายในเดือน มิถุนายน 2562  เพื่อนำไปติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลโรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน
สพป.เลย เขต 1 เตรียมความพร้อม
 1. เตรียมสถานที่ ณ ห้องเก็บอุปกรณ์ซ่อมบำรุงระบบการศึกษาทางไกล อาคารโพธิ์เงิน
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ  เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวมีโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 2 และ 3 รวมอยู่ด้วย จึงมีหนังสือเชิญผู้อำนวยการกลุ่ม หรือเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ของทั้ง 2 เขต เข้าร่วมสังเกตการณ์ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ด้วย
 3. ได้รับการประสานจากบริษัท สุพรีมฯ จะจัดส่งอุปกรณ์ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
โรงเรียน เตรียมความพร้อม
 1. จัดเตรียมเจ้าหน้าที่(บุคลากรที่มีความรู้ด้าน ICT) เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตั้งอุปกรณ์
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ประกอบด้วย
  1. ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รักษาการหรือผู้ได้รับมอบหมาย  ประธานกรรมการตรวจการจ้าง
  2. ครูหรือผู้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ
  3. ครูหรือผู้รับผิดชอบด้านงานพัสดุหรือผู้แทนเขตพื้นที่หรือผู้ได้รับมอบหมาย กรรมการและเลขานุการ
   1. มีหน้าที่ ควบคุมดูแลการติดตั้ง ทดสอบ ตรวจการจ้าง การรับมอบระบบ พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจการจ้าง ตามแบบฟอร์ม 
   2. ใบตรวจรับงานจ้าง
   3. รายละเอียดอุปกรณ์และการติดตั้ง พร้อมราคา
   4. รายชื่อโรงเรียนตามแผนการติดตั้งจังหวัดเลย จำนวน 64 ชุด
 3. บริษัท สามารถ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
 4. นายกล้าณรงค์​ คฤหัส​ หัวหน้าศูนย์บริการ
  โทรศัพท์​ 0851117017
  นายนรภัทร หม่องคำมี ช่างเทคนิค
  โทรศัพท์ 0850704880

 5. โรงเรียนเพิ่มช่องทางการติดต่อกับมูลนิธิฯ 
  1. ID LINE : @DLTV
  2. FACEBOOKhttps://www.facebook.com/KRUTUDLTV/
  3. YouTubehttps://www.youtube.com/user/dlfelearning
  4. Instagram : krutu.dltv
  5. Application :
   1. Android เข้า Play Store/Google Play  พิมพ์ค้นหา DLTV
   2. IOS : เข้า App Store พิมพ์ค้นหา DLTV

ปฏิทิน
10 พฤษภาคม 2562สพป.เลย เขต 1 รับ/ตรวจรับด้วยวิธีสุ่มตัวอย่าง จากบริษัทสุพรีมฯ
ร่วมกับ สพป.เลย เขต 2, 3
ภายใน 5 มิถุนายน 2562บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ประสานขอรับโทรทัศน์ฯ เพื่อนำไปติดตั้ง ณ โรงเรียนปลายทาง


ข้อมูลด้านทางอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
 • รูปแบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเราเตอร์ (Router) ของบริษัททีโอที    


ช่องทางการติดต่อ Social Network :: LINE

Digital Life Box for New DLTV

โพสต์2 เม.ย. 2562 19:04โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 16 พ.ค. 2562 10:09 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]

2 มีนาคม 2562 มีการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมรูปแบบ Digital Life Box
 • รองรับการเปลี่ยนถ่ายจากระบบสัญญาณดาวเทียม (Digital TV) (ซึ่งใช้งบประมาณจำนวนมาก) มาเป็นระบบกล่องรับสัญญาณจากอินเทอร์เน็ต (Android Box)
 • นี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา ** ได้เวลาทบทวนค่าเช่า Internet โรงเรียนจาก Home USE เป็น Enterprice แล้วหรือยัง **
 • การออกแบบ และวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Design Network Diagram) ที่มีประสิทธิภาพ/พร้อมงบประมาณ
 • ... ขี้เกียจจ่ม
แผนการติดตั้งจังหวัดเลย จำนวน 64 ชุด Click Here 

อ่านต่อ.. การตรวจรับ TV 49inch อุปกรณ์การศึกษทางไกล สำหรับโรงเรียนเป้าหมายการประเมิน

ประชุมชี้แจง การอบรมการใช้งานและแก้ไขปัญหาอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมในรูปแบบ Digital Life Box for New DLTV

NEW DLTV การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล


DigitalLifeTrainingDoc_ระบบดิจิตอลไลฟ์ สำหรับโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม


ข้อมูลด้านทางอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
 • รูปแบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเราเตอร์ (Router) ของบริษัททีโอที    

ยืนยันความต้องการครุภัณฑ์ห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ 2563

โพสต์4 ก.พ. 2562 19:40โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 4 ก.พ. 2562 21:49 ]

ตามที่โรงเรียนได้เสนอความต้องการขอรับครุภัณฑ์ห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ที่ ศธ 04136/ว3700
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ขณะนี้ สพฐ.กำลังดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ซึ่งอาจมีโรงเรียนในโครงการ DLTV จะไปเรียนควบรวมกับโรงเรียนดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามรายละเอียดยืนยันความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  พร้อมทั้งยืนยันแนวโน้มของโรงเรียนที่มีแนวโน้มจะไปเรียนควบรวมกับโรงเรียนอื่น

กรอกข้อมูลพร้อมทั้งทำเอกสารยืนยันส่ง AMSS++ ถึงกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คลิก 

สำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV ปีงบประมาณ 2562

โพสต์4 ก.พ. 2562 19:40โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2562 21:02 ]


            ด้วย สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
            ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ขอให้โรงเรียนขนาดเล็ก ตอบแบบสำรวจข้อมูลการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV

สำรวจความต้องการครุภัณฑ์ Self-Access Learning Center (DLIT) ปี 2563

โพสต์8 ม.ค. 2562 15:33โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2562 15:37 ]

Self-Access Learning Center : ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ให้โรงเรียนดาวน์โหลดเอกสาร เพื่อดำเนินการกรอกแบบฟอร์มยืนยันความต้องการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง(Self-Access Learning Center : ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้ ดำเนินการกรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสารคืนกลับ ผ่านช่องทางหน้าเว็ปที่ ปุ่ม กรอกข้อมูลยืนยันพร้อมส่งเอกสารโรงเรียน ตามปุ่มลิงก์ด้านล่างเว็ปเพจนี้
 1. เว็บไซต์รายงาน DLICT-LIST  Click
 2. รายชื่อโรงเรียนที่กรอก/ยืนยันข้อมูลแล้ว Click

จุดให้บริการประชาชน (citizen info)

โพสต์7 ม.ค. 2562 20:19โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ

เข้า https://citizen.info.go.th/
ดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น สำหรับปักหมุด ได้ที่

 

โดยค้นหาคำว่า

"Longdo Map"

 

หรือ

Scan QR Code

คู่มือ for iOS

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2562

โพสต์6 ม.ค. 2562 23:41โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ


คำสั่ง สพป.เลย เขต 1 ที่ 3/2562  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ลว. 7 มกราคม 2562
 1. กระทรวงดิจิตทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Click
 2. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561  Click

เตรียมการต้อนรับ กพฐ.สัญจร จังหวัดเลย

โพสต์22 ธ.ค. 2561 17:44โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 4 ม.ค. 2562 01:56 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]

การเตรียมการต้อนรับคณะ สพฐ.สัญจร จังหวัดเลย
ระหว่างวันที่ 3 - 5 มกราคม 2562
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนและการสื่อสาร
 1. คำสั่ง สพป.เลย เขต 1 ที่ 657/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมกำรประชุมคณะกรรมการการศึกษำขั้นพื้นฐำน นอกสถานที่ (กพฐ.สัญจร) จังหวัดเลย
 2. คำสั่ง สพฐ. ที่ xxxx
ภาระกิจ
 1. บริการข้อมูลสารสนเทศการตรวจเยี่ยม สพฐ.สัญจร ทั้ง 6 สาย
 2. บริการจัดเก็บข้อมูล/รูปภาพ/คลิปวีดีโอ -> https://drive.google.com/drive/folders/1Z0nRpJeqoE9VU3vVCj52H9b7tCKg1dQq
สายที่ 1 : สพป.เลย เขต 1
 1. วันที่ 4 มกราคม 2562 เส้นทาง Google Map -> https://goo.gl/maps/9PYvgxzktJH2
  1. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ อ.เมืองเลย  ติดตามโรงเรียนยกระดับคุณภาพการศึกษา   และการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์,การอ่านออกเขียนได้ Click
  2. โรงเรียนบ้านเพียซำพุ อ.เมืองเลย  ติดตามโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา โรงเรียนพระราชทาน Click
  3. โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อ.นาด้วง  ติดตามโรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนสายอาชีพ  Click
 2. วีนที่ 5 มกราคม 2562 เส้นทาง Google Map -> https://goo.gl/maps/MyBjWTkZzmq
  1. โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์” อ.เชียงคาน  ติดตามศาสตร์พระราชา และการบริหารจัดการขยะ Click
สายที่ 2 : สพป.เลย เขต 2
 1. วันที่ 4 มกราคม 2562 เส้นทาง Google Map -> https://goo.gl/maps/1xsxmtghisG2
  1. โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อ.เอราวัณ  ติดตามโรงเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษการการสอนแบบ Open approach/ต้นแบบสหกรณ์  Click
  2. โรงเรียนบ้านเอราวัณ อ.เอราวัณ  ติดตามโรงเรียนพระราชทานยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย/อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย  Click
  3. โรงเรียนบ้านโคกมน อ.วังสะพุง  ติดตามโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง Click
 2. วันที่ 5 มกราคม 2562 เส้นทาง Google Map -> https://goo.gl/maps/JeRYLCWjsCM2
  1. โรงเรียนบ้านกกบก  อ.วังสะพุง จ.เลย  ติดตามโรงเรียนขนาดเล็ก DLTV  Click
   1. โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ4 อ.วังสะพุง จ.เลย  ติดตามโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ Click
  สายที่ 3 : สพป.เลย เขต 3
  1. วันที่ 4 มกราคม 2562 เส้นทาง Google Map -> https://goo.gl/maps/ZHCkHnRsyX82
   1. โรงเรียนบ้านห้วยทอง  อ.ด่านซ้าย จ.เลย  ติดตามโรงเรียนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
   2. โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย  ติดตามโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
   3. โรงเรียนบ้านนาทอง อ.ด่านซ้าย จ.เลย  ติดตามโรงเรียนขนาดเล็กเรียนรวม
  2. วันที่ 5 มกราคม 2562 เส้นทาง Google Map -> https://goo.gl/maps/HSqj1yKgRwP2
   1. โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง อ.ภูเรือ  จ.เลย  ติดตามโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง Click
  สายที่ 4 : สพม.19
  1. วันที่ 4 มกราคม 2562 เส้นทาง Google Map -> https://goo.gl/maps/9ZFAQk2ZZMr
   1. โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อ.เมือง จ.เลย  ติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบคิดวิเคราะห์
   2. โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อ.ด่านซ้าย จ.เลย  ติดตามโรงเรียนทักษะอาชีพ
   3. โรงเรียนวังโพนงามวิทยา  อ.ด่านซ้าย  จ.เลย  ติดตามโรงเรียนการเรียนการสอนทักษะภาษาอังกฤษ
  2. วันที่ 5 มกราคม 2562 เส้นทาง Google Map -> https://goo.gl/maps/r2DrptbJc112
   1. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัยเลย อ.เชียงคาน จ.เลย  ติดตามโรงเรียนการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
  สายที่ 5 : สพป.เลย เขต 1/สพม.19
  1. วันที่ 4 มกราคม 2562 เส้นทาง Google Map -> https://goo.gl/maps/bGrfbgyqjBp
   1. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 อ.วังสะพุง จ.เลย  ติดตามโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ
   2. โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อ.วังสะพุง จ.เลย  ติดตามโรงเรียนยกระดับคุณภาพการศึกษาฯลฯ
   3. โรงเรียนบ้านนาโคก สพป.เลย เขต 1 อ.เมือง จ.เลย  ติดตามโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นระดับประเทศ  โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน Click
  2. วันที่ 5 มกราคม 2562 เส้นทาง Google Map -> https://goo.gl/maps/vCC6o6WXfNC2
   1. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) อ.เชียงคาน จ.เลย ติดตามโรงเรียนในโครงการไทยรัฐ โรงเรียนประชารัฐ  Click
  สายที่ 6 : สพม.19
  1. วันที่ 4 มกราคม 2562 เส้นทาง Google Map -> https://goo.gl/maps/s3KxqMHX7FU2
   1. โรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมืองเลย จ.เลย  ติดตามโรงเรียนมาตรฐานสากล การจัดการเรียนการสอน PLC และนักเรียนทุน ม.ท.ศ. จำนวน 3 โรงเรียน 4 ทุน
    1. โรงเรียนเลยพิทยาคม     จำนวน 2 ทุน
    2. โรงเรียนหนองหินวิทยา   จำนวน 1 ทุน
    3. โรงเรียนนาด้วงวิทยา      จำนวน 1 ทุน
   2. เยี่ยมบ้านนักเรียนทุน ม.ท.ศ. (บ้านนาอ้อ อ.เมือง  จ.เลย)
  2. วันที่ 5 มกราคม 2562  เส้นทาง Google Map -> https://goo.gl/maps/ZHCkHnRsyX82
   1. โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม อ.เอราวัณ จ.เลย  ติดตามโรงเรียนการจัดการศึกษาทักษะอาชีพ และติดตามนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี  จำนวน 4 โรงเรียน 4 ทุน
    1. โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม  จำนวน 1 ทุน
    2. โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม  จำนวน 1 ทุน
    3. โรงเรียนเซไลวิทยาคม  จำนวน 1 ทุน
    4. โรงเรียนท่าลี่วิทยา  จำนวน 1 ทุน
   2. เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี บ้านพรประเสริฐ  อ.เอราวัณ  จ.เลย


  1-10 of 54