ข่าวจาก DLiCT

การใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร

โพสต์20 ม.ค. 2563 18:13โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต ]

วันที่ 17 มกราคม 2563 การประชุมอบรมการใช้ระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลครูและบุคลากร


ถ่ายทอดสดประชุมทางไกล Page Facebook  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=179908713126191&id=1842597526029852

ระบบคลังข้อมล และฐานข้อมูลสารสนเทศ Big Data https://ds.moe.go.th/static/edc.html


โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลในระบบตรวจสอบและนำเข้าข้อมุลครูและบุคลากร (จัดทำข้อมูลให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563)โปรแกรม/คู่มือ PSC (สำหรับ โรงเรียน)

💥💥 การดำเนินงาน P-School
🚫 ทุกโรงเพิ่ม/ลบ บุคลากรให้ครบเป็นปัจจุบัน
🚫 ปรับปรุงข้อมูลของทุกคนให้เรียบร้อยทุกช่อง
🚫 รร.อยู่ผิดตำบล ให้ยึดชื่อ รร.เป็นหลัก
🚫 ครู ตัวอยู่ไหน ลงระบบที่นั่น กรณีมาช่วยราชการ
🚫 ครูผู้ทรงคุณค่า ให้เลือกเป็นอัตราจ้าง
🚫 กรณีสอนทุกวิชา​ เป็นครูประจำชั้น กลุ่มวิชาที่สอน สอนวิชาไหนมากสุดให้ใส่วิชานั้นค่ะ
🚫 ข้อมูลการศึกษา กรอกเสร็จแล้วให้กดเพิ่ม  ถ้ากดบันทึกจะเป็นการปิดหน้านั้น ข้อมูลที่กรอกไปจะไม่ขึ้น
🚫 เมื่อเสร็จสมบูรณ์ ส่งออกข้อมูล ห้ามเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่ส่งออกเด็ดขาด
🚫 เมื่อทุกโรงเรียนดำเนินการเสร็จให้ส่งออกข้อมูลมาเขต 

โปรแกรม/คู่มือ PAC (สำหรับ สพท.)


แนวทางแก้ไขการใช้งาน โปรแกรม PSC และ PAC

Region
Region > Adminitrative > Change system Local > ให้เลือก Thai (Thailand)
อ่านบัตรแล้วข้อมูลเป็นภาษาต่างดาว ทำตามนี้เลยครับ

https://www.nongit.com/blog/how-to-settings-region-windows-10.html
https://www.nongit.com/blog/how-to-settings-region-windows-10.html
ปิดโปรแกรม เสียบเครื่องอ่านบัตร เปิดโปรแกรมลองอีกครั้ง @มนตรี สพม.เขต35


รายงานปัญหาการใช้งาน โปรแกรม PSC และ PAC

http://gg.gg/pac-psc

หรือ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeY3XnUXBPt5itZmmPxGW_KLzfUYykDB8lKDTvlEvC-lAMxJQ/viewform

หรือ

วันที่ 17 มกราคม 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการะบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา School Management Support System : SMSS ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โพสต์17 ม.ค. 2563 07:45โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2563 23:03 ]

วันที่ 17 มกราคม 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการะบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา School Management Support System : SMSS ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1


ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา School Management Support System : SMSS

1.ด้านบริหารงบประมาณ

2.ด้านบริหารงานบุคคล

3.ด้านบริหารวิชาการ

4.ด้านบริหารทั่วไป


การดำเนิน

1.การดำเนินการติดตั้ง ปี 2563

2.ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

3.ศึกษา/ปรับปรุงโปรแกรม ผ่านกระบวนการสร้างชุมชนหการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC


ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านรับชมการประชุม Conference ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การดำเนินโครงการ DLTV ร่วมกันระหว่าง สอศ.และ สพฐ. เกี่ยวการอบรมและการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนปลายทาง

โพสต์16 ธ.ค. 2562 18:33โดยนายจักรกริช อาจแก้ว

ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านรับชมการประชุม Conference ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง การดำเนินโครงการ DLTV ร่วมกันระหว่าง สอศ.และ สพฐ. เกี่ยวการอบรมและการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนปลายทางรับชมรายการดังกล่าวตามช่องทางดังนี้

การสำรวจข้อมูลความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โพสต์8 ธ.ค. 2562 20:02โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 12 ธ.ค. 2562 18:38 ]

    การสำรวจข้อมูลความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
    ตามที่ สำนักงบประมาณ ขอความร่วมมือหน่วยงานรับงบประมาณ จัดทำข้อเสนอเบื้องต้นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำแบบสำรวจข้อมูลความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา      ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอเบื้องต้นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น
    ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  ๑ ขอให้โรงเรียนขนาดเล็ก     ในสังกัดทุกโรง กรอกข้อมูลความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
    >>>ได้ที่
www.dlthailand.com/dltv2564  ภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒
    >>>ผลกรอกข้อมูล DLTV2564 สพป.ลย.1 https://bit.ly/2PoCrk0
    >>>ผลกรอกข้อมูล DLTV2564 ทั้ง 225 เขต http://gg.gg/dltv2564report

>>>ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562 จำนวน 151 รร. Download มาแล้ว sort ตามที่ต้องการ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MHg9i30AOn6RKVjeYRH9ps6ENHfpROO2jQ4KaJXuVvc/edit#gid=385071395


>>>ประกาศยุบ http://dlict.loei1.go.th/home/datacenter/information-report 

5 ส.ค.2562 42010282 บ้านหาดพระ

2 ต.ค.2562 42010001 บ้านท่าเปิบ

2 ต.ค.2562 42010019 บ้านท่าข้าม

20 พ.ย.2562 42010038 บ้านโพน

20 พ.ย.2562 42010277 บ้านวังเป่ง

20 พ.ย.2562 42010285 บ้านห้วยคัง

>>>คงเหลือ ณ 10 พฤศจิกายน จำนวน 148 รร.
>>>คงเหลือ จำนวน 145 รร.

ฐานข้อมูล DLTV ปี 2557

โพสต์2 ธ.ค. 2562 19:45โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 2 ธ.ค. 2562 20:08 ]


 • ฐานข้อมูล DLTV ปีงบประมาณ 2557 ที่ทางศูนย์ทางไกลฯ จัดทำไว้ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเทียบเคียงการกรอกข้อมูลใหม่ ปีงบประมาณ 2564  ครั้งนี้ หากได้ข้อมูลที่มีคุณภาพครบถ้วนจะได้นำไปอัพเดตต่อไป ทางที่อยู่ลิ้ง http://data.bopp-obec.info/dltv/index.php
 • การจัดสรรงบ DLTV จะจัดสรรให้โรงเรียนขนาดเล็กก่อนเป็นอันดับแรก แต่ที่เคยเล็ก แต่ปัจจุบันยังใช้ DLTV อยู่ ก็ให้กรอกข้อมูลมาก่อน หากสามารถจัดสรรได้ก็จะจัดสรรให้ ขนาดเล็กใหม่ ปีงบประมาณ 2562 ในปัจจุบันกรอกข้อมูลมา อันนี้ต้องจัดสรรอุปกรณ์ DLTV เพิ่มให้ เพราะไม่เคยได้รับ ดาวน์โหลดไฟล์ Excel ผลกรอกข้อมูล DLTV2564 ทางที่อยู่ลิ้ง http://gg.gg/dltv2564report หรือ https://bit.ly/382kwIn

ระบบฐานข้อมูล Big Data กระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์10 พ.ย. 2562 18:52โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2563 19:20 ]

Big Data กระทรวงศึกษาธิการ


    ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่งแจ้งให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่นในสังกัดดำเนินการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลของตนเองตามรายการมาตรฐานที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูลตัวตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://ds.moe.go.th/static/edc.html ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 พร้อมทั้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ตรวจสอบข้อมูลบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในระดับโรงเรียนให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในระดับสถานศึกษา จึงใคร่แจ้งให้ท่านและบุคลากรในสังกัดของท่าน ศึกษาเอกสารคู่มือและดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา
 1. หนังสือ แจ้งโรงเรียน
 2. แบบแบบรายงาน ตรวจสอบยืนยันข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) (word)
 3. หนังสือ สพฐ 
 4. คลิกกรอกข้อมูล ฺ BIG Data  ระบบฐานข้อมูลกลาง Big data ได้เปลี่ยน URL ใหม่เป็น >> https://ds.moe.go.th/static/edc.html
 5. คลิกดูคู่มือ
 6. คลิกรายงานข้อมูล หากทุกคนในโรงเรียนกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกที่นี
 7. ดูผลการรายงานข้อมูลภาพรวมของโรงเรียน
ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องกรอกข้อมูล
 1. ผู้บริหารการศึกษา  บุคลากรอื่น 38 ค (1) (2)
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา
 3. ลูกจ้างประจำในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 4. พนักงานราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
 5. ลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

การลงทะเบียน ครูและบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

การลบข้อมูลผู้ใช้งาน สำหรับผู้รับผิดชอบข้อมูล และผู้บริหารในสถานศึกษา

ารอนุมัติข้อมูลบุคลากรอื่นในหน่วยงาน สำหรับผู้รับผิดชอบข้อมูล หรือผู้บริหารในหน่วยงานCloud Computing รู้ก่อน ใช้ก่อน

โพสต์24 ต.ค. 2562 21:09โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 21 พ.ย. 2562 00:10 ]

            ด้วย บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้วางโครงข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึง    เท่าเทียม เพื่อเป็นการขับเคลื่อนสู่ยุคดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ THALOEI   4.0 ของจังหวัดเลยโดยความร่วมมือจากสำนักงานสถิติจังหวัดเลย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จึงได้กำหนดการจัดสัมมนา Cloud Computing รู้ก่อน ใช้ก่อน ให้กับกลุ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จำนวน 151 แห่ง อย่างน้อย 2 ท่าน/แห่ง ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
            ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุมสัมมนา โดย
  • ลงทะเบียนทางที่อยู่ลิ้ง bit.ly/2MJuJB8
  • และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนทางที่อยู่ลิ้ง bit.ly/363hfHP

ภาพอบรม
การตรวจติดตามการจัดการศึกษาด้วยทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV) จากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

โพสต์18 ต.ค. 2562 01:12โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 21 พ.ย. 2562 07:13 ]


หลักการเหตุผล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ ในการที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของประชาชน ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงใช้เทคโนโลยีสารสน เทศหลายรูปแบบในโครงการพัฒนาประเทศ เพื่อนำความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดแก่ประชาชนชาวไทย

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning)  เป็นการจัดการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนในทุกห้องเรียน แก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ครูสามารถจัดการเรียนรู้ในทุกสาระได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนและครูได้เข้าถึง สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย นักเรียนและครูมีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา การนำเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Learning) มายกระดับคุณภาพการศึกษา เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television ; DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning via Information  Technology ; DLIT)
การดำเนินงาน
 1. จัดสรรงบประมาณค่าติดตั้ง/ซ่อมแซมอุปกรณ์รับสัญญาณ DLTV ในโรงเรียนขนาดเล็ก ครบทุกโรงเรียน

 2. โรงเรียนขนาดเล็กเปลี่ยนระบบรับสัญญาณดาวเทียมเป็น New DLTV ความคมชัดระดับ HD ครบทุกโรงเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 3. จัดสรรงบประมาณค่าเช่าสัญญาณ Internet ความเร็วสูง ครบทุกโรงเรียนในสังกัด
 4. โรงเรียนจัดการเรียนการสอน DLTV มีผล O-NET สูงกว่าระดับชาติ
  • ปีการศึกษา 2560  จำนวน 11 โรงเรียน
  • ปีการศึกษา 2561  จำนวน   8 โรงเรียน
 5. จัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี
  ศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี http://dlict.loei1.go.th/project/e-maintenance 
 6. จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING) ให้กับครูโรงเรียน และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  http://dlict.loei1.go.th/news/dltvteletrainingkarcadkarreiynrudwythekhnoloyikarsuksathangkildltv
  http://www.dltv.ac.th/channels/tv/episode-detail/22
วีดีทัศน์สรุปผลการดำเนินงาน
4 School 4 Style for Education by DLTV

การตรวจติดตามการจัดการศึกษาด้วยทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV) จากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย


การควบคุมภายใน ประจำปี 2562

โพสต์22 ก.ย. 2562 23:09โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2562 18:53 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]


การควบคุมภายใน ประจำปี 2562

เอกสารบรรยาย วันที่ 23 ก.ย. 2562


การจัดสรรค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2562-2563

โพสต์9 ส.ค. 2562 01:38โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]


ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ด่วนที่สุด! ทุกโรงเรียนในสังกัด ตรวจสอบยืนยันข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ต ที่ http://202.29.172.246/obecnet_63/index.php?mod=login
ภายในวันที่ 24 มกราคม 2563
ข้อมูลรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ
 1. การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563)
  Download File : หนังสือที่ ศธ 04136/ว3795 ลว.11 พฤศจิกายน 2562 แจ้งจัดสรรงบประมณครั้งที่ 1 พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 2. การดำเนินการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2563)
  Download File : หนังสือที่ ศธ 04136/ว208 ลว.22 มกราคม 2563 แจ้งการดำเนินการเช่าใช้สัญญาณฯ พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย
 3. การดำเนินการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 5 เดือน (เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2563)
  Download File : หนังสือที่ ศธ 04136/ว209 ลว.22 มกราคม 2563 แจ้งกำดำเนินการเช่าใช้สัญญาณฯ พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย
ข้อมูลจากกลุ่มนโยบายและแผน  ณ วันที่ 22 มกราคม 2563
ที่ โรงเรียนหลัก โรงเรียนไปเรียนรวม
1 42010094 บ้านสงเปือย เชียงคาน 42010095 บ้านผากลางดง เชียงคาน
2 42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมือง 42010040 บ้านท่ามะนาว เมือง
3 42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมือง 42010056 บ้านส้าน เมือง
4 42010033 บ้านติ้วน้อย เมือง 42010036 บ้านกกชุมแสง เมือง
5 42010058 บ้านน้ำภู เมือง 42010006 บ้านลาดค้อ เมือง
6 42010017 บ้านก้างปลา เมือง 42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร เมือง
7 42010008 บ้านกกดู่ เมือง 42010009 บ้านห้วยหวาย เมือง
8 42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมือง 42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ เมือง
9 42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมือง 42010049 บ้านวังแคน เมือง
10 42010284 บ้านหนองปกติ ท่าลี่ 42010273 บ้านแก่งม่วง ท่าลี่


ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แจ้งจัดสรรค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต 2563 ศธ 04005/ว 936 ลว. 31 ต.ค. 2562

    การรายงานข้อมูลข้อมูลการเช่าอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานในสังกัด สพฐ. ปีงบประมาณ 2562 โดยกรอกข้อมูลทางเว็บไซต์  www.techno.bopp.go.th/netbudget  การเข้าระบบโดยชื่อเข้าใช้งานและรหัสผ่านให้ใช้เลข SMIS 8 หลัก ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น.
    2.กรอกข้อมูลทางเว็บไชต์  http://www.techno.bopp.go.th/netbudget/


        การจัดสรรค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2

1-10 of 67