Home

ข่าวจาก DLiCT

แสดงบทความ 1 - 7 จาก 50 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แผนงาน/โครงการ

 • AS:Automatic School นโยบายผู้อำนวยการ สพป.เลย เขต 1โรงเรียนเป็น AS:Automatic School ...วัตถุประสงค์ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีพัฒนางานได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของตนเองได้พัฒนาระบบสน ...
  ส่ง 19 มี.ค. 2562 23:57 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว
 • AO:Automatic Organization and AS:Automatic School นโยบายข้อที่ 60 ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1AO : Automatic OrganizationAS : Automatic School  Linkข้อมูล ณ วันท ...
  ส่ง 19 มี.ค. 2562 00:31 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกลฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ สพป.เลย เขต 1งบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2562จัดสรรจาก สพฐ. (เลขที่หนังสือ 04002/ว5216 ลงวันท ...
  ส่ง 13 ก.พ. 2562 05:28 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • DNA DNA เป็นชื่อย่อของสารพันธุกรรม มีชื่อเต็มว่า กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก ซึ่งเป็นกรดนิวคลีอิกที่พบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตท ...
  ส่ง 19 มี.ค. 2562 00:34 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการงานรับ-ส่งหนังสือราชการ AMSS++ ด้วย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ได้ปรับปรุงการรับ – ส่งหนังสือราชการ ระหว่าง สพป.เลย เขต ๑ กับโรงเรียนในสังกัด จากเดิมใช้งานด ...
  ส่ง 26 ธ.ค. 2561 19:50 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

คลังความรู้

 • การพัฒนางานด้วยเทคโนโลยี การพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีสิ่งหนึ่งที่คนทำงาน ไม่ค่อยให้ความสำคัญคือการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนางานอย่างเหมาะสม (รวมทั้งผมด้วย).. แต่เมื่อเราใส่ความสนใจลงไปในเครื่องมือที่ใช้ จะเห็นถ ...
  ส่ง 1 มี.ค. 2562 16:47 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ระบบบริหารงานบุคคล Person On AMSS++ สืบเนื่องจากการปิดระบบ E-Office ซึ่งมีข้อมูลสารสนเทศบุคลากรอยู่ทำให้ต้อง MOD AMSS++ ในส่วนของ PERSONปรับปรุงระบบภายใต้กระบวนการ PLC สพป.เลย เขต 1 ประมาณน ...
  ส่ง 14 ก.พ. 2562 23:20 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ระบบทะเบียนคุมทรัพย์สิน e-Asset ความเป็นมาปัญหาจากการทำงาน..(ในบางครั้งมันให้จิตหงุดเงี้ยวเราพอสมควรนะ 555) ในเมื่อเป็นเช่นนี้ ..เหตุใดออเจ้าไม่ให้เทคโนโลยีทำงานแทนออเจ้าละ..เพื่อสร้างนวัตกรรมสนับสนุนการบริหารงานองค ...
  ส่ง 20 ก.พ. 2562 00:45 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • Mod Login Page on AMSS++ วันนี้น้อง (นายภานุพันธ์ จันทรา-สาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทอง) ที่ สพป.เลย เขต 3 ส่ง Page หน้า Login เข้าใช้งาน AMSS++ เป ...
  ส่ง 20 ก.พ. 2562 00:16 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ระเบียบวาระประชุมกระดาษแผ่นเดียวด้วย QR-CODE นโยบายข้อ 8 ดร.รอง ปัญสังกา โรงเรียนมี Website และใช้ระบบ E-Office สพป.ใช้ AMSS เต็มรูปแบบ, มี E– News มีกลุ่ม LINE และใช ...
  ส่ง 18 มี.ค. 2562 23:57 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • ระบบบันทึกเวลาด้วย QR-CODE ทำงานยากขึ้นทุกวัน..เข้าแถว - สวดมนต์ - เล่นกีฬา - ร่วมกิจกรรมสำคัญ(ทุกเรื่อง)มีแฟ้มลงเวลาวางให้ทุกคนลงเวลาร่วมกิจกรรมด้วย.. ตายจริงมีผู้มาติดต ...
  ส่ง 13 ก.พ. 2562 03:22 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
 • เรียนรู้การถ่ายทอดสด Wirecast และ OBS เป็นโปรแกรมสำหรับ Boardcast เอาไว้ streaming หรือ Live ขึ้น Facebook/Youtube/Twitch/อื่นๆ คือใคร Live จัดรายการ ขายของ รีวิว นำเสนอข่าว ...
  ส่ง 13 ก.พ. 2562 03:19 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »

เอกสาร/แบบฟอร์ม

แสดง 8 ไฟล์จากหน้า Downloads เอกสาร/แบบฟอร์ม

Download Programs

 • Modules-Person On AMSS++.part2.rar   7856กิโลไบต์ - 19 ก.พ. 2562 04:49 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ (เวอร์ชัน 4)
  ‎ระบบบริหารงานบุคคล/ทะเบียนประวัติ/แฟ้มประวัติข้าราชการ ก.พ.7‎
 • Modules-Person On AMSS++.part1.rar   10000กิโลไบต์ - 19 ก.พ. 2562 04:49 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ (เวอร์ชัน 4)
  ‎ระบบบริหารงานบุคคล/ทะเบียนประวัติ/แฟ้มประวัติข้าราชการ ก.พ.7‎
 • Modules-Meeting On AMSS++.part2.rar   6158กิโลไบต์ - 20 ก.พ. 2562 20:18 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ (เวอร์ชัน 3)
  ‎ระบบจองห้องประชุม/แยกหมวดหมู่ประเภทการใช้งาน‎
 • Modules-Meeting On AMSS++.part1.rar   10000กิโลไบต์ - 20 ก.พ. 2562 20:18 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ (เวอร์ชัน 3)
  ‎ระบบจองห้องประชุม/แยกหมวดหมู่ประเภทการใช้งาน‎
 • Modules-BookRegister Ensure On AMSS++.rar   11กิโลไบต์ - 14 ก.พ. 2562 23:04 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ (เวอร์ชัน 2)
  ‎ทะเบียนหนังสือรับรอง‎
 • Line Notify On AMSS++.part3.rar   7774กิโลไบต์ - 20 ก.พ. 2562 20:29 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ (เวอร์ชัน 3)
  ‎ระบบแจ้งเตือน Line Notify‎
 • Line Notify On AMSS++.part2.rar   10000กิโลไบต์ - 20 ก.พ. 2562 20:29 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ (เวอร์ชัน 3)
  ‎ระบบแจ้งเตือน Line Notify‎
 • Line Notify On AMSS++.part1.rar   10000กิโลไบต์ - 20 ก.พ. 2562 20:29 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ (เวอร์ชัน 3)
  ‎ระบบแจ้งเตือน Line Notify‎
 • e-budget (warin and phuka) On AMSS++.part4.rar   4885กิโลไบต์ - 14 ก.พ. 2562 23:04 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ (เวอร์ชัน 2)
  ‎ระบบงบประมาณ/การเงิน‎
 • e-budget (warin and phuka) On AMSS++.part3.rar   10000กิโลไบต์ - 14 ก.พ. 2562 23:03 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ (เวอร์ชัน 2)
  ‎ระบบงบประมาณ/การเงิน‎
แสดง 10 ไฟล์จากหน้า Downloads Programs

Comments