การประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563

วันที่โพสต์: Apr 09, 2020 3:53:49 PM

เอกสารการประชุม :: https://drive.google.com/folderview?id=1fMfFpD8xsbc3W2qgDZju3hxDnoUUGjH_

รับชมถ่ายทอดสดและย้อนหลัง

สพฐ.ประชุม ผอ.เขต ออนไลน์

10/04/2563 เริ่ม 9:30

1. รร.ประชารัฐ

1.1 รร.กรอกข้อมูล sms

1.2 เปลี่ยนชื่อบัญชีเป็นมูลนิธิสานอนาคตการศึกษาConnectED

1.3 รร.ต้อนรับ เทรนเนอร์900 และ จนท.ICT ขยายสู่ครู5000

1.4. เพจการใช้งาน Vworld work

2. รร.ขนาดเล็ก

2.1 เล็กประถม

2.2 เล็กมัธยม

2.3 เล็กขยายโอกาส(ดูเฉพาะ ม.ต้น)

ให้ยุบเลิก เรียนรวม นักเรียนต่ำกว่า 41 คน

3. การรับนักเรียน

นักเรียน ต้องเรียนครบเวลา ครบหลักสูตร

3.1 การรับรายงานนักเรียน ป.1 ให้เขตเป็นพี่เลี้ยง ใช้วิธีเหมาะสม

3.2 การคัดเลือกนักเรียน ม.1, ม.4

3.2.1 รับสมัคร 3-12 พค.63

3.2.2 ถ้าไม่เกินรับเลยไม่ต้องคัด

3.2.3 ถ้าสมัครเกิน ให้ใช้วิธีคัดเลือกที่เหมาะสม ประมาณต้นๆ มิย.63

4. BigData

เลื่อน 10 มิย.-->10 สค, 10ธค-->10 พย

5. การเช่าอินเทอร์เน็ต รร. คลัสเตอร์ที่พร้อม สพฐ.โอนงบให้ทันที

5.1 เช่าเสร็จทันกำหนด 12 คลัสเตอร์

5.2 เช่าช้า 7 คลัสเตอร์

6. การเรียนออนไลน์

ถ้าโรคสงบ เรียนปกติ ถ้ายังไม่ปลอดภัย ใช้ทางไกล

รูปแบบการเรียน

6.1 อนุบาล-ม.3 ใช้DLTV เชคเวลาเรียนในแบบระบบออนไลน์ ครูต้องส่งแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ

6.2 ม.ปลาย ใช้ Online RealTime Learning แจกแทปเล็ต

7. ผลการสอบ O-Net

7.1 เน้นนำผลไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน

7.2 การสร้างแรงจูงใจผู้สอบ ให้มีความตั้งใจในการสอบ

8. การพัฒนาหลักสูตร กศ.พื้นฐาน ฉบับใหม่ (เน้นสมรรถนะ, การคิดวิเคราะห์, การพัฒนานวัตกรรม) ฝากให้ ศน.แสวงหา ค้นคว้า เรียนรู้

8.1 นำร่องทดลองใช้ มค.-ธค.63

8.2 สร้างความเข้าใจครูและผู้เกี่ยวข้อง มค-เมย.64

8.3 เริ่มใช้ใน รร.ที่พร้อม ปีการศึกษา 2564

8.4 บังคับใช้ทุก รร. ปีการศึกษา 2565

9. การบริหารงานบุคคล

9.1 สอบว.16, ว.17 รอสถานการณ์คลี่คลายแล้วจัดสอบ

9.2 สอบครูผู้ช่วย ว.ใหม่ ให้ส่วนราช กศจ., อกศจ. ดำเนินการ เริ่ม กค.-กย.63

9.3 สอบ ผอ.เขต 30, รอง 47 ขึ้นบัญชี 2 ปี ยกเลิกประเมิน 360องศา, เพิ่มวิชาอังกฤษ ไอซีที

9.4 สอบ 38 ค.(1), (2) ได้มีแผนเตรียมไว้

9.5 หลังตุลา 63 สอบ ผอ.รร และรอง ผอ.รร.

10. นักจิตวิทยา

10.1 ให้เขตพื้นที่สรรหานักจิตวิทยา เป็นพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง สังกัดกลุ่มส่งเสริมฯ ผอ.เขตต้องสรรหาและใช้คนให้ถูกตำแหน่ง

10.2 ให้ครูประจำชั้น เป็นนักจิตวิทยาประจำ รร. จำนวนขึ้นอยู่กับขนาด รร.

10.3 จัดตั้งศูนย์คุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพฐ. และเขตพื้นที่ เมื่อ 10 มีค.63

11. โครงการอาหารกลางวัน, อาหารเสริมนม

ต้องเคลื่อนวัน ให้ประสานกับท้องถิ่น เมื่อเลื่อนวันเปิดภาคเรียน หากมีปัญหาให้แจ้งส่วนกลาง