โครงการประจำปี 2564

 1. AMSS++

  1. Module วันหยุดราชการ/เอาไปเชื่อมกับ Module ที่เกี่ยวข้อง

   1. Car จองรถราชการ เสร็จเรียบร้อย

   2. La การลา

   3. Meeting จองห้องประชุม เสร็จเรียบร้อย

   4. Permission ขออนุญาตไปราชการ เสร็จเรียบร้อย

   5. work การปฏิบัติราชการ เสร็จเรียบร้อย

 2. Big Data

  1. ข้อมูลภาพรวมทั้งจังหวัด Overview

  2. ข้อมูลประชากรวัยเรียน child

  3. แผนอัตรากำลังบุคลากร 3 ปี Power Rate 3 year

  4. ตารางข้อมูลบุคลากร จำแนกเพศ/การศึกษา/วิทยฐานะ

  5. ผลงาน/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice

  6. ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทางราชการ ปีที่ได้มา/โครงการ-กิจกรรม/รายการ/จำนวน/สถานการณ์ใช้งาน

   1. ใช้งานปกติ

   2. ชำรุด - ซ่อมบำรุง

   3. ขำรุด - จำหน่ายออกจากทะเบียน

   4. เสื่อม - จำหน่ายออกจากทะเบียน

   5. สูญไป - จำหน่ายออกจากทะเบียน

   6. โอนออกจากทะเบียน

 3. WordPress for loei1.go.th

Plugin : Youtube Feed

itec@loei1.go.th

[youtube-feed channel="UCc7VzQtpqSPGMu2uKEEoi8w"]

[youtube-feed channel="UCjEU9RvmQP5N1yfTTfVz_ow, a_second_channel, a_third_channel"]

Themes : New Portal Pro

Plugin : Facebook Feed Pro

https://smashballoon.com/account/billing/

https://smashballoon.com/account/updates/

mt.promsanthie@gmail.com

https://sites.google.com/a/loei1.go.th/site/e-news

#site-navigation ul.children {

background: #029fb2 none repeat scroll 0 0;

width: 450px;

position: absolute;

z-index: 99;

left: -9999rem;

opacity: 0;

-webkit-transform: translateY(0.6rem);

-ms-transform: translateY(0.6rem);

-o-transform: translateY(0.6rem);

transform: translateY(0.6rem);

-webkit-transition: opacity 0.15s linear, transform 0.15s ease, left 0s 0.15s;

-o-transition: opacity 0.15s linear, transform 0.15s ease, left 0s 0.15s;

transition: opacity 0.15s linear, transform 0.15s ease, left 0s 0.15s;

}

h1,

h2,

h3,

h4,

h5,

h6 {

font-family: 'Prompt', sans-serif;

}

h1.entry-title, h1.entry-title a {

font-family: 'Prompt', sans-serif;

}

.site-title{

font-family: 'Prompt', sans-serif;

}

[custom-facebook-feed album=1072227462799158]

a:link,a:visited {

font-family:Prompt;

color: #800080;

}

a:active,a:hover {

font-family:Prompt;

color: $000;

}

#site-navigation ul.sub-menu li, #site-navigation ul.children li {

width: 380px;

float: nowrap;

background-color:#800080;

}

.np-header-menu-wrapper, .np-header-menu-wrapper::before, .np-header-menu-wrapper::after, #site-navigation ul.sub-menu, #site-navigation ul.children, #masthead.layout2 .np-header-menu-block-wrap {

background-color: #800080;

}

https://loei1.go.th

โครงการปรับปรุงเว็บไซต์มาตรฐานใหม่ ..วิถีใหม่วิถีคุณภาพ

นิ่งแล้วครับ จบทุก Themes จบทุก plugin จบทุก menu

ค่าธีม 2,500

ค่า Plugin 1,400

ค่าเบี้ยเลี้ยงน้องๆ 2,100

ที่เหลือดูก่อนว่าจะมีตัวไหนหมดอายุการใช้งานหรือเปล่า

+ 3D FlipBook : Dflip Lite

+ Algori Image & Video Slider Lite

+ All in One SEO

+ Custom Facebook Feed Pro Personal

+ DW Question Answer

+ Facebook Chat Plugin - Live Chat Plugin for WordPress

+ Feeds for YouTube

+ Font Awesome

+ LiteSpeed Cache

+ Members

+ MetaSlider (ผอ.กี้ สพป.เลย 3)

+ Seed Fonts

+ Seed Social

+ SimpLy Gallery Block & Lightbox

+ User Registration

+ WP Page Post Widget Clone

+ WPForms Lite

TablePress

WP-Font-Resizer

Live Visitor Counter

++ ขอบคุณทีมงาน สพป.เลย 3 ให้ความช่วยเหลือแนะนำเรื่องเว็บไซต์

++ ขอบคุณน้องๆ หลายๆ ท่านที่แนะนำเรื่อง SSL

+++ ขอเพียงทีมงาน ict ทุกท่านทุกเขตช่วยเหลือกันทุกอย่างเป็นไปได้เสมอ เรื่องใหญ่แค่ไหนจะกลายเป็นเรื่องเล็กนิดเดียว (เรื่องเล็กๆจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ 5555)

แบบตรวจสอบ

https://forms.gle/nZMVbEqUF5HWTqxQA