Line Notify on AMSS++

วันที่โพสต์: Feb 13, 2019 8:16:50 AM

คู่มือการทำ LINE Notify for Person

ปัญหา :

  1. เมื่อต้องคอยตรวจสอบหน้าระบบ AMSS++ ว่าวันนี้ครบรอบวันเกิดใครบ้าง จากนั้นก็ capture หน้าจอส่งเข้า Line กลุ่มสพป.เลย 1

  2. แล้ววันนี้มีการใช้ห้องประชุมอะไรบ้าง

  3. รถยนต์ส่วนกลางไปไหนบ้างนะ

  4. ไปราชการ/การลา ใครบ้างละ

  5. ฯลฯ

แนวคิด : น่าจะมีวิธีให้ระบบแจ้งเตือนทาง Line แบบอัตโนมัติเลยก็ดีเหมือนกัน แต่มันต้องส่งครั้งเดียวนะในวันนั้น

วิธีการ : ค้นหาวิธีการจาก Google ได้มาวิธีนี้ซึ่งเป็นบริการเสริมของ Line นั้นคือ LINE Notify เป็นระบบออก Token (รหัสพัฒนา) นำมาเขียนด้วยโปรแกรม PHP เพื่อแจ้งเตือนเข้าทั้ง Line กลุ่ม/ส่วนตัว ได้

ขั้นตอนการดำเนินการ :

  1. ศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์

  1. ออกแบบ วิเคราะห์ และพัฒนาระบบ

  2. ทดสอบ/ปรับปรุง

   1. ในการส่งข้อความเราไม่สามารถส่งคำสั่ง PHP หรือ HTML แทรกเข้าไปได้

    • ยกเว้นคำสั่ง รหัสควบคุมในภาษา C

    • \a ส่งเสียง Beep

     • \n ขึ้นบรรทัดใหม่

     • \t แท็บในแนวนอน

     • \b ย้อนกลับไป 1 ตัวอักษร

     • \v แท็บในแนวตั้ง

     • \f ขึ้นหน้าใหม่

     • \r รหัส Return

     • \’ แทนตัวอักษร Single Quote(’)

     • \’’ แทนตัวอักษร Double Quote(’’)

     • \\ แทนตัวอักษร Backslash(\)

     • \000 แทนตัวอักษรที่มีค่า ASCII เท่ากับ 000 ในระบบเลขฐานแปด

     • \xhh แทนตัวอักษรที่มีค่า ASCII เท่ากับ hh ในระบบเลขฐานสิบหก

   2. จากบทความ https://sites.google.com/site/programdotc/twodotone

  3. นำไช้งาน

  4. ประเมินผล/ปรับปรุง

อ่านต่อ : https://sites.google.com/a/loei1.go.th/frog/home/log-book/rabbcaengteuxnlinenotifyonamss

Download File : http://dlict.loei1.go.th/e-files-group/other

รายงานระบบบริหารงบประมาณ

เพิ่มเติม สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด LINE Group School

6 ธันวาคม 2563

LINE Group ของโรงเรียนเมืองเลย/ น้องที่ดูแล ICT LINE มาปรึกษา

ถาม จะแจ้ง HBD ครูและบุคลากรเฉพาะโรงเรียนเมืองเลย เหมือนของเขตพื้นที่การศึกษาได้หรือเปล่าคะพี่ ?

ตอบ ได้ซิ

Concept

 1. กำหนดชื่อกลุ่มในโปรแกรมเป็นรหัสโรงเรียน

 2. ค้นหาวันเกิดเฉพาะครูและบุคลากรในโรงเรียน school_code=group_line

 3. แจ้งและบันทึกตาราง line_notify เฉพาะ group_line=school_code (ดังนั้นจึงส่ง notify ได้ครั้งเดียวไปทีละโรงเรียน)