พัฒนาระบบพิมพ์เกียรติบัตร
SMART OFFICE LOEI1.GO.TH

MODULES.CERTIFICATE ทะเบียนเกียรติบัตร

หาเรื่อง

สืบเนื่องจาก สพป.เลย 1 เปลี่ยนมาใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารงานสำนักงาน AMSS++ มาตั้งแต่ปี 2558 มีเมนูหนึ่งที่ จนท.ไม่ได้นำมาใช้ เนื่องจากความไม่สะดวกของผู้ใช้

อีกทั้งมีพี่ๆ น้องๆ ถามเหมือนกันว่า เมนู งานบริหารทั่วไป - ทะเบียนหนังสือราชการ - ทะเบียนเกียรติบัตร เราสามารถออกเลขทะเบียนครั้งเดียวหลายๆ คนพร้อมกันได้มั้ย ?

ก็มีหลายเขตทำอยู่เหมือนกันนะครับ แต่ไม่รู้ว่ามีที่ไหนทำไว้บ้าง ส่วนของ สพป.เลย 1 จนท.คงยังสนุกกับการเขียนลงสมุดเหมือนเดิมอยู่ ผมก็ไม่มีเวลาว่างมาดูเรื่องนี้ .. งัยก็เอาไว้ว่างๆ อารมย์ดีๆ ค่อยมาดูนะคะ

มาปีงบประมาณ 2566 ทางกลุ่มมีโครงการพัฒนาบุคลกรหลายหลักสูตร งานเข้า อารมย์พาไป จำเป็นต้องทำไว้ใช้ซะแล้ว งั้นก็ลงมือซะปีนี้ก็แล้วกัน

เอาอะไรมาคิด

เดิม

ปรับปรุง

ลงไม้ลงมือ

** แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทะเบียนเกียรติบัตร **

 name_cer   subject   subject2   comment 

หรือ

  ชื่อ-สกุล   บรรทัดที่ 1   บรรทััดที่ 2   หมายเหตุ 

เสร็จแล้วก้อ