การอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2563 ประชุมวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 น. ผ่านระบบ Video Conference

วันที่โพสต์: Jun 26, 2020 6:26:18 AM

การอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2563 ประชุมวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 น. ผ่านระบบ Video Conference

1.ดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับการประชุม

2.Link Video Conference

3.คู่มือการเข้าร่วมประชุม VDO Conference ด้วยโปรแกรม

4.รับชมผ่าน Youtube : https://youtu.be/7RGT22GR9To

    • ภาคเช้า

    • ภาคบ่าย