การประชุมผู้บริหารการศึกษา /สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม /หน่วย และศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพป.ลย.1 ครั้งที่ 1/2564

วันที่โพสต์: Jan 20, 2021 6:52:23 AM

การประชุมผู้บริหารการศึกษา /สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม /หน่วย และศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพป.ลย.1 ครั้งที่ 1/2564

เข้าร่วม Google Meet โดยใช้อีเมลราชการโรงเรียน (@loei1.go.th) ทางลิ้ง

meet.google.com/wae-kngb-pnp

รับชมผ่านช่องทาง Youtube

https://youtu.be/Vb-TGy3PAD8