ประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อํานวยการกลุ่มฯ/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

วันที่โพสต์: Dec 26, 2020 8:12:39 AM

  • ติดตามข้อมูลการเตรียมความพร้อมการแพร่ระบาด Covid-19 รอบใหม่ http://covid19school.loei1.go.th/active/conference25-12-2563

  • การประชุมผู้บริหารการศึกษา /สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม /หน่วย และศึกษานิเทศก์ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่ 12 วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เข้าร่วม Google Meet ทางลิ้ง meet.google.com/tod-bbtc-zie ***ขอความกรุณาใช้อีเมล์ราชการโรงเรียนในการเข้าร่วมประชุม

  • รับชมถ่ายถอดสด/ย้อนหลัง Youtube >> loei1online