พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 1/2564 กลุ่มผู้รับผิดชอบในสังกัดของท่านรอง.ผอ.สพป.เลย1 นายนพดล ศรีขัดเค้า ประกอบด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

วันที่โพสต์: Jan 06, 2021 1:47:16 AM