พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 2/2564 ประจำวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 กลุ่มผู้รับผิดชอบในสังกัดของท่านรอง.ผอ.สพป.เลย1 นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ประกอบด้วยกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่โพสต์: Jan 13, 2021 7:5:14 AM