พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 44 กลุ่มผู้รับผิดชอบในสังกัดของท่านรอง.ผอ.สพป.เลย1 นายนพดล ศรีขัดเค้า ประกอบด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

วันที่โพสต์: Nov 24, 2020 9:53:43 AM