พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 45 กลุ่มผู้รับผิดชอบในสังกัดของท่านรอง.ผอ.สพป.เลย1 นายพิฑูรย์ อุตม์อ่าง ประกอบด้วยกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่โพสต์: Dec 01, 2020 1:53:43 PM