พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 47 กลุ่มผู้รับผิดชอบในสังกัดของท่านรอง.ผอ.สพป.เลย1 นายนพดล ศรีขัดเค้า ประกอบด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

วันที่โพสต์: Dec 16, 2020 2:8:10 AM