วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ประชุมทางไกลฯ "ชี้แจงดำเนินงานโครงการจัดสรรอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขฯ

วันที่โพสต์: Nov 30, 2020 8:3:37 AM

เวบไซด์ ระบบปัจจัยพื้นฐาน นร.ยากจน

ส่วนที่นำเสนอในการประชุมทางไกล วันนี้

2 รายการแรก ที่ระบุ 27-11-2563 ใหม่ !!

https://cct.thaieduforall.org/fyi.html