ประชุมทางไกลซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 - 16.30 น.

วันที่โพสต์: Jun 01, 2020 2:55:3 AM