ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพป.ลย.1 ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 24 เมษายน 2563

วันที่โพสต์: Apr 24, 2020 2:38:4 AM

Google Presentation

รับชมถ่ายถอดสด/ย้อนหลัง Youtube >> loei1online