ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพป.ลย.1 ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 14 พฤษถาคม 2563

วันที่โพสต์: May 13, 2020 8:51:48 AM

รับชมถ่ายถอดสด/ย้อนหลัง Youtube >> loei1online