ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพป.ลย.1 ครั้งที่ 6/2563

วันที่โพสต์: Jun 23, 2020 4:42:41 AM

การประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วยและศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 6/2563 >>http://gg.gg/jtcyy

รับชมถ่ายถอดสด/ย้อนหลัง Youtube >> loei1online

สรุป​แบบสำรวจการรับชมระบบประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพป.ลย.1 ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2563