ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง เพื่อการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. ในสังกัด สพฐ.

วันที่โพสต์: Apr 08, 2020 2:33:44 AM