ประชุมทางไกล แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับชั้นมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่โพสต์: Jun 23, 2020 2:3:15 AM

ขอเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล video conference "แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับชั้นมัธยมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน" ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป

🖥 ช่องทางรับชมถ่ายทอดสด

Youtube : https://www.youtube.com/obectvonline

Obec tv : http://www.obectv.tv

Facebook : http://www.facebook.com/obectvonline/live