ประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสพฐ.

วันที่โพสต์: Apr 29, 2020 9:22:23 AM

.....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ Video Conference ในวันที่พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.30 น. เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสพฐ.

.....ในการนี้ สพฐ. จึง เชิญชวนผอ.ร.ร.ครูและผู้ปกครองร่วมรับชม การประชุมทางไกล ผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

1) www.obectv.tv

2) www.youtube.com/obectvonline

3) http://www.facebook.com/obectvonline

4) รวมเอกสารกรประชุม ผอ.สพท.ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 30 เม.ย.63 https://drive.google.com/drive/folders/10oGk0VavX4fchK6fM1RhJ85tGyalA4xo?fbclid=IwAR1I1pxSMGC3lHbTKBC4WEw2PK4f1HjNejN1gFkqYDyeXBuXoA5s6Whxn9Q

รับชมถ่ายถอดสด/ย้อนหลัง Youtube >>ภาคเช้า

รับชมถ่ายถอดสด/ย้อนหลัง Youtube >>ภาคบ่าย