วันที่ 16 มี.ค. เาลา 09.00 63 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1_1 เม.ย.63 ประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference

วันที่โพสต์: Mar 16, 2020 2:34:23 AM

วันที่ 16 มี.ค. เาลา 09.00 63 เป็นต้นไป ประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1_1 เม.ย.63 สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยโปรแกรม SCOPIA http://203.159.250.162/scopia/entry/index.jspณ ศูนย์ประชุมทางไกลประจำกลุ่มคุณภาพฯ หรือ ในโรงเรียนที่สามารถใช้ระบบประชุมทางไกล Video Conference ด้วยโปรแกรม SCOPIA ได้