วันที่ 24 มีนาคม 2563 การประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference "การประชุม ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ"

วันที่โพสต์: Mar 24, 2020 3:19:23 AM

เอกสารประกอบการประชุม

https://drive.google.com/drive/folders/1XUcuNQQi6fCFvxKjO12_GNYswFJUXBxF