อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

วันที่โพสต์: May 06, 2020 2:40:58 PM

เชิญครู ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากร ตลอดจนผู้สนใจร่วมรับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ในสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (COVID-19)

ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference

  1. www.dltv.ac.th

  2. https://www.youtube.com/obectvonline

  3. https://www.facebook.com/obectvonline และ

  4. www.obectv.tv

    • เปิดลงทะเบียนอบรม วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ http://www.dlthailand.com/covid-19

    • ทำแบบทดสอบ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ http://www.dlthailand.com/covid-19-test

*ผู้รับการอบรมไม่ต้องลงทะเบียนเข้าอบรม และสามารถลงทะเบียนทำแบบทดสอบได้เลย หลังการอบรม

*เริ่มเปิดให้ทำแบบทดสอบ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ http://www.dlthailand.com/covid-19-test

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ eMail : dl@obec.moe.go.th

รับชมถ่ายทอดสด/ย้อนหลัง

เอกสาร​ประกอบ​การประชุม​ ครูและผู้บริหาร​โรงเรียน​ วัน​ที่​ 7​ พฤษภาคม​ 2563 gg.gg/iqh9j