พฤษภาคม 2563

วันที่โพสต์: May 13, 2020 7:31:25 AM

วาระประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2563

  1. แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ เรื่อง การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาเรียนรวมสำหรับสถานศึกษา สังกัด สพป.ลย.1 https://forms.gle/TYyv2K9Rn7fBFYE27

  2. เปิดโรงเรียน Covid-19 สพป.เลย 1 ที่เว็บไซต์ http://covid19school.loei1.go.th

  3. สรุปแบบสำรวจความพร้อมการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 http://covid19school.loei1.go.th/active/sarwckhwamphrxm