ประจำปี 2557

42010000 - สพป.เลย เขต 1

ปีการศึกษา-ภาคเรียน 2557-1

42010000 - สพป.เลย เขต 1

ปีการศึกษา-ภาคเรียน 2557-2

42010000 - สพป.เลย เขต 1

ปีการศึกษา-ภาคเรียน 2557-3

รายงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

© 2013 Innovative Extremist Co., Ltd.