ประจำปี 2558

ลิ้งโปรแกรม http://portal.bopp-obec.info/obec59/

42010000 - สพป.เลย เขต 1

ปีการศึกษา-ภาคเรียน 2558-1

42010000 - สพป.เลย เขต 1

ปีการศึกษา-ภาคเรียน 2558-2

42010000 - สพป.เลย เขต 1

ปีการศึกษา-ภาคเรียน 2558-3

รายงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

© 2013 Innovative Extremist Co., Ltd.