ประจำปี 2560

ด่วนที่สุด >> การแก้ไขข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนรายบุคคลในระบบ Data Management Center : DMC รายงานและยืนยันข้อมูลนักเรียน ภายในวันที่ 15 ม.ค. 2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนที่บัตรประชาชนผิดและต้องแจ้งแก้ไข รอบที่ 1 (ถ้าไม่มีไฟล์ให้โหลดแสดงว่าไม่มีบัตรผิด)

- ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อนต่างสังกัด 2560

รูปเล่มข้อมูล 10 มิ.ย. 2560

ลิ้งโปรแกรม https://portal.bopp-obec.info/obec60/auth/login

คู่มือการโหลดข้อมูล 10 มิ.ย. ภาคเรียนที่ 1/2560 >>>Click<<<

ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560 ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

ประมวลผลด้วยระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center : DMC จากสถานศึกษาทั่วประเทศ

เป็นข้อมูลที่สถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศเป็นผู้นำเข้า ตรวจสอบ และรับรองว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความถูกต้องและเป็นจริง

42010000 - สพป.เลย เขต 1

ปีการศึกษา-ภาคเรียน 2560-1

    1. จำนวนนักเรียน ครู Google Sheet

    2. รายชื่อนักเรียนที่ไม่ถูกนับในจำนวนเพื่อจัดสรรงบประมาณเนื่องจากอายุไม่ถึงเกณฑ์, อายุเกินเกณฑ์ หรืออยู่ในชั้นอนุบาล 3 ขวบ StudentInAreaList NotCount

    3. ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก Google Sheet

  1. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จังหวัดเลย Google Sheet

รายงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

© 2013 Innovative Extremist Co., Ltd.