ประจำปี 2563

>>โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (DMC) :: https://portal.bopp-obec.info/obec63

NEWS การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563(9 ธ.ค.2563)

-ตรวจสอบการรายงานยืนยันข้อมูล DMC ทางลิ้ง https://datastudio.google.com/s/jnSvxdm7s4I

-ตรวจสอบการรายงานส่งไฟล์ข้อมูลจำนวนแยก ชั้น เพศ หน้าเว็บไซต์ DMC ทางลิ้ง https://datastudio.google.com/s/qd69GSSGjlE

- แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูล นักเรียนรายบุคคล (DMC) >>>Download<<< - จำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศ ณ วันที่ ก.ค. 2563 >>>Download<<<

**ระบบกำหนตรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (G-CODE) www.gcode.moe.go.th/genpin/login.htm?mode=index

- คู่มือการใช้งาน >>>Download<<<

- ถาม-ตอบ (Q-A) >>>Download<<<

1.ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (EMIS) : http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=4201

2.ระบบฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา :: http://data.bopp-obec.info/personal/login.php และตรวจสอบการยืนยันข้อมูลของโรงเรียน ทางลิ้ง https://datastudio.google.com/s/nw4lNkNExTg

-คู่มือการบันทึกข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างต่าง ๆ ทั้งในงบประมาณ และนอกงบประมาณที่มีอยู่ในสถานศึกษา ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน ในระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS) >>>Download<<<

-แนวปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา (EMIS) คลิก >>>Download<<<

**ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ::http://bobec.bopp-obec.info/

- แนวปฏิบัติการจัดทำข้อมูลอาคารที่ดินและสิ่งก่อสร้าง B-OBEC คลิก >>>Download<<<

**ระบบบริหารจัดการระบบบริหารจัดการผลการเรียน SchoolMIS :: http://a4201.obec.expert/authen/login

บันทึกข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างต่าง ๆ ทั้งในงบประมาณ และนอกงบประมาณที่มีอยู่ในโรงเรียน ในระบบข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา (PSC และ PAC)

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30น. – 16.30น. ณ โรงเรียนของตนเอง

ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC),

ระบบจัดเก็บข้อมูล อาคารที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(B-OBEC), ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS),

และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมเทพสถิต อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สำหรับผู้รับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ทางลิ้ง bit.ly/3dPyhMe

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ทางลิ้ง https://bit.ly/2DqzZaC

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรอบรมการพัฒนาบุคลกรจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 ทางลิ้ง https://bit.ly/3fhE3bc

ภาพการประชุม Video Conference ทางลิ้ง shorturl.at/lvxF3

โปรแกรมสำหรับการประชุม Google Meet จำนวนผู้เข้าสูงสุด 250 Client

*ลิ้ง :: meet.google.com/uym-ctff-mha

*รหัสการประชุม :: uymctffmha

*อีเมลราชการของโรงเรียน @loei1.go.th เข้าร่วมประชุม สามารถตจรวจสอบอีเมลโรงเรียน ทางเว็บไซต์ gg.gg/emailloei1 รหัสผ่านอีเมลใช้รหัส smis 8 หลักโรงเรียน

*ชื่อในการเข้าร่วมประชุมขอให้ใช้ชื่อโรงเรียน เช่น โรงเรียนบ้าน........

*ปิดไมค์ในระบบ Google Meet ก่อนเข้าร่วมประชุม

*สถานที่ในการเข้าร่วมประชุมขอความอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่โรงเรียน

ถ่ายทอดสดการประชุม/ย้อนหลัง ผ่านช่องทาง Youtube:: https://youtu.be/-Y3uDZ7vkJA

เอกสารประกอบการประชุม ลิ้ง :: shorturl.at/hozZ3

หนังสือราชการ สพป.เลย 1

ป้ายไวนิล Data Information 2020

ประชุม Conference สพฐ. วันที่ 29 มิ.ย. 2563

การอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2563 ประชุมวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Video Conference

รับชมผ่าน Youtube : https://www.youtube.com/playlist?list=PLPltFRYU4429PDATqoajjBYDWHPv7TVQW