จองห้องประชุม Meeting On AMSS++

วันที่โพสต์: Feb 13, 2019 8:19:36 AM

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

Education Area Management Support System : AMSS++

ในส่วนของการจองห้องประชุม Meeting เริ่มใช้งานกำหนดห้องประชุม ผู้ใช้ขอใช้ห้องประชุม ตอนนั้นเพิ่มในส่วนปฏิทินเข้าไปแทนแบบ list รายการ น่าจะดูง่ายดี ซึ่งระบบก็ไม่มีปญหาอะไร ใช้งานง่ายๆ เลือกห้อง/เรื่อง/จำนวนผู้ใช้/วันที่-เวลาที่ขอใช้

..โดยภาพรวม OK นะ

สภาพปัญหา (คำถาม)

คำถาม : เขตเรามีคนมาดูงานเยอะมาก ..ได้ทำสถิติไว้มั้ย มีใครบ้าง? เรื่องอะไร? กี่คน? กี่ครั้ง?

คำถาม : ระบบประชุมทางไกล Video Conference ประชุมไปแล้วกี่ครั้ง? เรื่องอะไรบ้าง? กี่คน?

อื่นๆ...

แนวคิด

นั่งคิด..นอนคิด..ตีลังกาคิด..(จอก1 ผ่านไป..จอก2 ผ่านไป.. จอก3 ตาลาย.. จอก 4,5,6..นับไม่ทันคงต้องกลิ้งไปแล้ว 555)

ก็..ไปเอาหนังสือที่ขอศึกษาดูงานมาดู (แล้วที่มาแบบไม่มีหนังสือละ) ..ใครจะนับให้ละทีนี้

ก็..ทำ Google Form เก็บข้อมูลซิ.. (..แล้วใครจะกรอกให้ตูละวะ)

ก็..เขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่ซิวะ.. (ไอ้บ้า.. มาตรฐานเขตตูก็ยังรายงานไม่เสร็จ รายงานผลปฏิบัติงานตูก็ยังไม่รวบรวม VTR อีกเป็นร้อยเรื่องราว)

งั้นเอางี้.. สิ่งที่มีอยู่นั้นแหละใครๆ เขาก็ใช้อยู่.. AMSS++ (นโยบายเจ้านายข้อ 8) ไม่ว่าเรื่องขอศึกษาดูงาน, การประชุมทางไกล หรืออะไรก็แล้วแต่ ..ต้องขอใช้ห้องประชุมเพื่อรับรอง/เพื่อสัมมนา/เพื่อประชุม

สรุป.. ปรับปรุงโปรแกรมนี้ก็แล้วกัน Module Meeting On AMSS++ (ง่ายสุด..สุดแล้ว)

วิธีดำเนินการ

  1. กำหนดประเภทการใช้งานห้องประชุม - เพื่อใช้จัดกลุ่มการรายงาน (..เริ่มต้นประมาณนี้ก่อน)

   • ประชุม

   • สัมมนา/ฝึกอบรม

   • รับรองศึกษาดูงาน

   • ประชุมทางไกล TeleConference

   • กิจกรรม KM

  2. แก้ไขปรับปรุง Modify Program AMSS++ Upload Files ขึ้น Server

   • modules/meeting/*.*

  3. phpMyAdmin

     1. คำสั่งปรับปรุงฐานข้อมูล AMSS++

       1. CREATE TABLE `meeting_type_obj` (

       2. `id` int(11) NOT NULL auto_increment,

       3. `code` varchar(2) NOT NULL,

       4. `name` varchar(250) NOT NULL,

       5. PRIMARY KEY (`id`),

       6. UNIQUE KEY `code` (`code`)

       7. ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;

        1. ALTER TABLE `meeting_main` ADD `type_obj` varchar(2) NOT NULL AFTER `room` ;

        2. ALTER TABLE `meeting_main` CHANGE `start_time` `start_time` VARCHAR(5) NOT NULL; ALTER TABLE `meeting_main` CHANGE `finish_time` `finish_time` VARCHAR(5) NOT NULL; ALTER TABLE `meeting_main` CHANGE `reason` `reason` VARCHAR(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL; ALTER TABLE `meeting_main` CHANGE `objective` `objective` VARCHAR(255) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL; ALTER TABLE `meeting_main` CHANGE `other` `other` text CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL;

        3. UPDATE meeting_main SET book_date_end = book_date WHERE book_date_end=0;

        4. DELETE FROM meeting_main WHERE book_date=0;

เพิ่มเติม :-

ผลที่ได้รับ http://amss.loei1.go.th/rss/index.php?on=report_meeting_statistic

อ่านเพิ่มเติม https://www.ninenik.com เลือกวันที่ - เวลา เริ่มต้น แล้วจะเลือกสิ้นสุดก่อนวันเริ่มต้นไม่ได้

ต่อยอด ** แบบประเมินการศึกษาดูงาน