มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย

วันที่โพสต์: Jun 18, 2019 5:38:5 AM

กลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ กำหนดมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณด้วยความประหยัด แต่มีประสิทธิภาพสูง